Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Montessoriskolan Vigelsjö

Vi är en grundskola från förskoleklass till årskurs 5 med ca 160 elever. Årskurs 6-9 fortsätter vid vår andra skola, Montessoriskolan Gustafslund. Vi har relativt små skolor, vilket bidrar till att varje elev blir synlig.

Den biologiska åldern överensstämmer inte alltid med mognadsåldern och det är en av anledningarna till att vi ofta arbetar i åldersblandade grupper.

Hörnstenarna i vår verksamhet är:
* arbetsglädje
* frihet
* ansvar
* respekt

Skolan arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor och vårt skolkök är KRAV-märkt sedan flera år.

Vi har även ett Montessoriinspirerat fritidshem för barn 6-12 år.

Förutom två Montessoriskolor, Vigelsjö och Gustafslund, ingår även tre förskolor. Alla verksamheter finns i centrala Norrtälje. Vi erbjuder ett lustfyllt lärande och utvecklingsmöjligheter för varje individ i åldrarna 1-16 år.

Mer om vår skola
 • Allmänna fakta
  • Antal elever i förskoleklass 27
  • Antal elever i skolan 102
  • Behöriga lärare 90%
  • Elever per lärare 12,8
 • Nöjdhet med skolan - årskurs 3 - 2018
  • Antal Svarande 12
  • Svarsfrekvens 50
  • Lärarna är bra på att väcka mitt barns intresse för skolarbete 92%
  • Lärarna är engagerade i mitt barns utveckling 92%
  • Jag får tydlig information om hur mitt barn ligger till i förhållande kunskapskraven 67%
  • Mitt barn är tryggt i skolan 67%
  • Jag vet vem på skolan jag ska vända mig till med olika frågor och problem 83%
  • Jag kan rekommendera mitt barns skola 83%
  • Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem 73%
 • Nöjdhet med skolan - årskurs 3 - 2017
  • Antal svarande 19
  • Svarsfrekvens 86%
  • Lärarna är bra på att väcka mitt barns intresse för skolarbete 89%
  • Lärarna är engagerade i mitt barns utveckling 95%
  • Jag får tydlig information om hur mitt barn ligger till i förhållande till kunskapskraven 84%
  • Mitt barn är tryggt i skolan 89%
  • Jag vet vem jag ska vända mig till med olika frågor eller problem 84%
  • Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem 89%
  • Jag kan rekommendera mitt barns skola 89%
 • Nöjdhet med skolan - årskurs 3 - 2016
  • Antal svarande 27
  • Svarsfrekvens 84%
  • Lärarna är bra på att väcka mitt barns intresse för skolarbete 78%
  • Lärarna är engagerade i mitt barns utveckling 81%
  • Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs 81%
  • Jag får tydlig information om hur mitt barn ligger till i förhållande till kunskapskraven 85%
  • Mitt barn är tryggt i skolan 93%
  • Jag vet vem jag ska vända mig till med olika frågor eller problem 85%
  • Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem 73%
  • Svarsfrekvens 65%
  • Lärarna är bra på att väcka mitt barns intresse för skolarbete 90%
  • Lärarna är engagerade i mitt barns utveckling 90%
  • Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs 85%
  • Jag får tydlig information om hur mitt barn ligger till i förhållande till kunskapskraven 90%
  • Mitt barn är tryggt i skolan 90%
  • Jag vet vem jag ska vända mig till med olika frågor eller problem 70%
  • Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem 70%
  • Antal svarande 22
  • Svarsfrekvens 96%
  • Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 64%
  • Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 95%
  • Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena 82%
  • Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen 86%
  • Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 82%
  • Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 82%
  • Jag känner mig trygg i skolan 95%
  • Jag kan rekommendera min skola till en kompis 86%
 • Nöjdhet med skolan - årskurs 5 - 2016
  • Antal svarande 18
  • Svarsfrekvens 95%
  • Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 100%
  • Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 83%
  • Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena 67%
  • Mina lärare förväntar sig att jag ska uppnå kunskapsmålen i alla ämnen 94%
  • Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 83%
  • Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 94%
  • Jag känner mig trygg i skolan 100%
  • Jag kan rekommendera min skola till en kompis 89%
 • Nöjdhet med skolan - årskurs 8 - 2016
  • Antal svarande 13
  • Svarsfrekvens 81%
  • Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 54%
  • Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 69%
  • Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena 54%
  • Mina lärare förväntar sig att jag ska uppnå kunskapsmålen i alla ämnen 85%
  • Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 46%
  • Jag känner mig trygg i skolan 100%
  • Jag kan rekommendera min skola till en kompis 77%
  • Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 77%
 • Nöjdhet med skolan - årskurs 8 - 2015
  • Antal svarande 8
  • Svarsfrekvens 89%
  • Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 25%
  • Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 100%
  • Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena 25%
  • Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen 63%
  • Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 75%
  • Jag känner mig trygg i skolan 88%
  • Jag kan rekommendera min skola till en kompis 88%
  • Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 75%
Kontakt
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.