Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Freinetskolan Mimer

Alla barn är vinnare. Det är en av Freinetskolan Mimers fem ledstjärnor. Mimer är en fristående f-9-skola och förskola med familjär småskalighet för barn och ungdomar i åldrarna 1-16 år. På Mimer möter du engagerade, intresserade och välutbildade pedagoger. Vi har ett eget kök, där våra fantastiska kockar lagar näringsriktig och smakrik mat.

På Freinetskolan Mimer arbetar vi utifrån freinetpedagogikens teorier om barns lärande och utveckling. Vårt arbetssätt stämmer väl överens med dagens läroplaner. Skolan har sedan starten 1997 nått mycket goda resultat i olika mätningar och undersökningar och ligger på pedagogisk framkant genom olika utvecklingsarbeten.

Mer om vår skola
 • Allmänna fakta
  • Antal elever i förskoleklass 20
  • Antal elever i skolan 201
  • Behöriga lärare 75%
  • Elever per lärare 12,9
  • Andel elever med gymnasiebehörighet 100%
  • Genomsnittligt meritvärde årskurs 9 238
 • Nöjdhet med skolan - årskurs 3 - 2018
  • Antal Svarande 14
  • Svarsfrekvens 64
  • Lärarna är bra på att väcka mitt barns intresse för skolarbete 79%
  • Lärarna är engagerade i mitt barns utveckling 100%
  • Jag får tydlig information om hur mitt barn ligger till i förhållande kunskapskraven 71%
  • Mitt barn är tryggt i skolan 93%
  • Jag vet vem på skolan jag ska vända mig till med olika frågor och problem 86%
  • Jag kan rekommendera mitt barns skola 86%
  • Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem 67%
 • Nöjdhet med skolan - årskurs 3 - 2017
  • Antal svarande 13
  • Svarsfrekvens 68%
  • Lärarna är bra på att väcka mitt barns intresse för skolarbete 85%
  • Lärarna är engagerade i mitt barns utveckling 100%
  • Jag får tydlig information om hur mitt barn ligger till i förhållande till kunskapskraven 92%
  • Mitt barn är tryggt i skolan 100%
  • Jag vet vem jag ska vända mig till med olika frågor eller problem 92%
  • Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem 100%
  • Jag kan rekommendera mitt barns skola 100%
 • Nöjdhet med skolan - årskurs 3 - 2016
  • Antal svarande 14
  • Svarsfrekvens 64%
  • Lärarna är bra på att väcka mitt barns intresse för skolarbete 86%
  • Lärarna är engagerade i mitt barns utveckling 100%
  • Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs 79%
  • Jag får tydlig information om hur mitt barn ligger till i förhållande till kunskapskraven 86%
  • Mitt barn är tryggt i skolan 86%
  • Jag vet vem jag ska vända mig till med olika frågor eller problem 86%
  • Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem 82%
  • Svarsfrekvens 62%
  • Lärarna är bra på att väcka mitt barns intresse för skolarbete 77%
  • Lärarna är engagerade i mitt barns utveckling 77%
  • Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs 92%
  • Jag får tydlig information om hur mitt barn ligger till i förhållande till kunskapskraven 100%
  • Mitt barn är tryggt i skolan 100%
  • Jag vet vem jag ska vända mig till med olika frågor eller problem 85%
  • Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem 77%
  • Antal svarande 18
  • Svarsfrekvens 86%
  • Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 50%
  • Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 89%
  • Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena 56%
  • Mina lärare förväntar sig att jag ska uppnå kunskapsmålen i alla ämnen 39%
  • Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 61%
  • Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 61%
  • Jag känner mig trygg i skolan 78%
  • Jag kan rekommendera min skola till en kompis 61%
  • Antal svarande 21
  • Svarsfrekvens 100%
  • Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 62%
  • Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 86%
  • Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena 57%
  • Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen 81%
  • Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 81%
  • Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 86%
  • Jag känner mig trygg i skolan 86%
  • Jag kan rekommendera min skola till en kompis 76%
 • Nöjdhet med skolan - årskurs 6 - 2018
  • Antal svarande 23
  • Svarsfrekvens 100
  • Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 35%
  • Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 74%
  • Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena 78%
  • Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen 87%
  • Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 83%
  • Lärarna i min skola tar hänsyn till mina åsikter 52%
  • Jag känner mig trygg i skolan 74%
  • Jag kan rekommendera min skola till en kompis 61%
 • Nöjdhet med skolan - årskurs 5 - 2016
  • Antal svarande 20
  • Svarsfrekvens 100%
  • Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 45%
  • Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 80%
  • Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena 65%
  • Mina lärare förväntar sig att jag ska uppnå kunskapsmålen i alla ämnen 30%
  • Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 90%
  • Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 55%
  • Jag känner mig trygg i skolan 90%
  • Jag kan rekommendera min skola till en kompis 85%
 • Nöjdhet med skolan - årskurs 8 - 2018
  • Antal svarande 24
  • Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig ner 42%
  • Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 87%
  • Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena 88%
  • Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen 83%
  • Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 87%
  • Lärarna i min skola tar hänsyn till mina åsikter 79%
  • Jag känner mig trygg i skolan 75%
  • Jag kan rekommendera min skola till en kompis 58%
 • Nöjdhet med skolan - årskurs 8 - 2017
  • Antal svarande 21
  • Svarsfrekvens 88%
  • Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 38%
  • Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 86%
  • Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena 86%
  • Mina lärare förväntar sig att jag ska uppnå kunskapsmålen i alla ämnen 76%
  • Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 71%
  • Jag känner mig trygg i skolan 76%
  • Jag kan rekommendera min skola till en kompis 58%
  • Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 76%
 • Nöjdhet med skolan - årskurs 8 - 2016
  • Antal svarande 21
  • Svarsfrekvens 88%
  • Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 57%
  • Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 90%
  • Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena 76%
  • Mina lärare förväntar sig att jag ska uppnå kunskapsmålen i alla ämnen 67%
  • Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 81%
  • Jag känner mig trygg i skolan 90%
  • Jag kan rekommendera min skola till en kompis 76%
  • Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 86%
 • Nöjdhet med skolan - årskurs 8 - 2015
  • Antal svarande 18
  • Svarsfrekvens 78%
  • Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 39%
  • Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 89%
  • Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena 72%
  • Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen 94%
  • Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 89%
  • Jag känner mig trygg i skolan 89%
  • Jag kan rekommendera min skola till en kompis 61%
  • Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 78%
Till Grundskola och fritidshem
Kontakt
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.