30/3 kl. 07.00: Telefonin på Tiohundra ur funktion Läs mer...
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Balderskolan - grundsärskola

Vi erbjuder en skola i ändamålsenliga lokaler där all undervisning bygger på elevernas förutsättningar, tidigare erfarenheter, intressen och de styrdokument som vi har att följa.

Det främsta målet med elevernas skolgång är att de ska utveckla kunskaper inom de olika teoretiska och praktiska ämnena samt få strategier för hur man söker kunskap för ett livslångt lärande.

Jämföra grundskolor

På Skolverkets utbildningsguide kan du jämföra grundskolor i Norrtälje kommun.

Senast ändrad: 2023-01-04