Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tillsyn i fristående förskolor och pedagogisk omsorg

Norrtälje kommun är ansvarig för tillsynen i fristående förskolor, fristående familjedaghem och av nattomsorgen.

Kommunen granskar de fristående förskolorna och familjedaghemmen regelbundet genom planerade tillsynsbesök. Syftet med tillsynen är alltid att kontrollera om en verksamhet följer de krav som ställs i lagar och andra föreskrifter. 

Om tillsynen visar att en förskola, ett familjedaghem eller en nattomsorg har brister fattar kommunen beslut om åtgärder som verksamheten måste genomföra för att rätta till dem. 

Det är alltid med syftet att kvaliteten i verksamheten ska höjas som kommunen påtalar brister. Ett viktigt uppdrag för kommunen är också att genom råd och vägledning stötta verksamheterna så att ett positivt utvecklingsarbete kan påbörjas. 

De kommunala verksamheterna och den kommunala tillsynen granskas av Skolinspektionen. 

Två områden är undantagna kommunens tillsynsansvar. Det är om ditt barn utsätts för kränkande behandling eller blir diskriminerat i den verksamhet som barnet vistas i. En anmälan om kränkande behandling utreds av Skolinspektionen och anmälan om diskriminering och trakasserier utreds av Diskrimineringsombudsmannen. 

Har du synpunkter eller klagomål på den verksamhet där ditt barn har en plats ska du börja med att lämna dina synpunkter/klagomål direkt till verksamheten. De är enligt skollagen skyldiga att ta emot och utreda varje klagomål och att rätta till eventuella brister.

Till Förskoleverksamhet
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.