Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Giftfri förskola

Vanliga vardagsprodukter i våra hem och på förskolor kan innehålla främmande och även farliga kemikalier. Nu lägger vi fokus på giftfri förskola vid kontrollen av våra förskolor för att skapa en mera kemikaliefri vardagsmiljö för våra förskolebarn.

Flicka som sticker ut huvudet från ett grönt fönster

Bygg- och miljökontoret har tillsynsansvar på förskolornas inomhusmiljö gällande saker som kan medföra risk för olägenhet för barnens hälsa. Detta kan innefatta till exempel städning, ventilation, temperatur, belysning och val av kemikalier/produkter som används i förskolan.

Under 2016 och 2017 kommer inriktningen på tillsynsbesöken att vara giftfri förskola. Det innebär att de vid sina besök på förskolorna informerar personalen om bra och dåliga produkter. Tillsammans med personalen görs även en inspektion av förskolans lokaler för att se om där finns olämpliga leksaker, gammal elektronik eller textilier som bör plockas bort. Ambitionen är att inspirera och ge mer kunskap åt förskolorna så att de väljer det bästa alternativet ur kemikaliesynpunkt vid inköp av nya leksaker, redskap med mera till förskolan.

Förskolepersonalens engagemang och delaktighet i arbetet

Arbetet med giftfri förskola startades upp med att alla förskolor i kommunen bjöds in till en inspirationsföreläsning den 27 september 2016 med tema giftfri förskola. Under föreläsningen fick deltagarna bland annat faktakunskaper och förståelse om vad de kan göra på just sin förskola för att göra hållbarare inköp och därigenom bidra till en hållbar och kemikaliesmart vardag för både barnen och personalen.

Varför just förskolor?

Både i våra hem och på förskolor finns vanliga vardagsprodukter som kan innehålla främmande och även farliga kemikalier. Många av dessa ämnen kan släppa från produkterna och via luft och damm exponera barn. Exempel på sådana produkter är kläder, textil, möbler, leksaker, golv, väggar och elektronik. Barn spenderar mer tid än vuxna nära golvet, drar med händer över plana ytor, suger på händerna eller stoppar fingrarna i munnen, och får på så sätt i sig dammet. Små barn är därför mer utsatta för exponering av kemikalier.

Barn är mer känsliga för kemikalier än vuxna

Exponeringen av kemikalier ökar, förutom att antalet kemikalier är större idag än för bara 10 år sedan så omger vi oss med flera saker som riskerar att innehålla hälsofarliga kemikalier. Eftersom barns kroppar inte är färdigutvecklade är de mer känsliga för exponeringen av skadliga kemikalier än vuxna.

På Naturskyddsföreningens webbplats kan du läsa mer om giftfri förskola

På Naturskyddsföreningens webbplats får du tips på hur du kan undvika kemikalier hemma

Till Förskoleverksamhet
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.