till navigeringen till innehåll

Kultur och fritid

Klättervägg Norrtälje badhus
I Norrtälje kommun finns ett rikt utbud av kultur, idrotts- och föreningsliv och goda möjligheter till en aktiv fritid.  Kommunen prioriterar särskilt barn- och ungdomsverksamhet.

Sidan utskriven den 21 december 2014