Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje stad: Färre parkeringar vintertid på pendlarparkeringen södra infarten

20 november 2023

På grund av att stängsel satts upp runt pendlarparkeringen i Norrtälje är det parkeringsförbud på vissa parkeringsplatser mellan 1 november och 31 mars.

Bilden visar hur man kan parkera 1/11-31/3 då det finns parkeringsförbud på vissa platser.

Sedan vintern 2022-2023 finns ett stängsel uppsatt upp runt pendlarparkeringen vid den södra infarten till Norrtälje. Stängslet medför att det inte längre är möjligt att ploga snö till diket som löper längs Västra vägen.

Därför gäller parkeringsförbud vintertid (1/11–31/3) på parkeringsplatserna längst norrut mot dagvattendammen samt längst söderut mot cirkulationsplatsen (röda rutor). Detta för att ge möjlighet att tillfälligt lägga upp och lasta ut snö.

Vid stora snöfall kommer snö även behöva läggas upp på körbanan närmast Västra vägen (blå rutor) och för att underlätta framkomligheten på parkeringen plockas därför enkelriktningen mitt på parkeringen bort vintertid så att det ska bli lättare att komma runt snöhögarna (x:et i bilden).

Eftersom parkeringsförbudet på parkeringsplatserna längst söderut innebär att platser för långtidsparkering (7 dygn) försvinner har nya ersättningsplatser skapats på den norra parkeringsplatsen. Dessa finns längst västerut på parkeringsplatsen.

För dig som vill veta mer

På våra sidor om trafik, gator och parker kan du bland annat läsa om parkeringar, vägarbeten, se alla våra parker och lekplatser, utegym och allt för båtlivet. 

Trafik, gator & parker