Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Landsbygds- och skärgårdsforum: En dag av samtal, lösningar och gemenskap

10 november 2023

I torsdags samlades drygt 100 representanter från näringslivet, civilsamhälle, forskningsvärlden och kommunala tjänstepersoner och politiker för årets landsbygds- och skärgårdsforum. Målet för dagen var tydligt: att förstå och diskutera vad som krävs för att göra Norrtälje till Sveriges populäraste landsbygds- och skärgårdskommun.

Bild som föreställer fem personer som står på en scen.

Sarah Thorsaeus som var moderator inledde dagen med att sätta tonen för diskussionerna. Hennes uppmaning – att ställa sig upp om man ansåg sig bo i den vackraste delen av kommunen – aktiverade de flesta besökarnas lårmuskler. 
 
Fokus under dagen låg på att lyfta landsbygd- och skärgårdsområdens specifika möjligheter, styrkor och utmaningar, med målet att hitta gemensamma möjligheter för att skapa en attraktiv plats för boende, besökare och verksamheter. 
 
En höjdpunkt var samtalet med landsbygdsforskaren Patrik Cras, som utifrån ett vetenskapligt perspektiv berättade om metoder och strategier för att utveckla glesbebyggda områden, och vikten av att se till olika platsers förutsättningar.  
 
Anne Petersen, från Blidö sockens hembygdsförening var en av många representanter från civilsamhället. På frågan om hur Norrtälje kommun blir Sveriges populäraste landsbygds- och skärgårdskommun svarade hon: 
 
– Min uppfattning är att man måste satsa på ungdomarna så man får behålla unga människor i det här området. Det ska vara attraktivt att vara här. 
 
Bild som föreställer en person med lila tröja som sitter vid ett bord framför en scen.
Anne Petersen, Blidö sockens hembygdsförening. 
 
Under den gemensamma lunchen och kaffepausen hade deltagarna möjlighet att knyta kontakter och utbyta idéer. Eftermiddagen ägnades åt workshops i grupper, där deltagarna på ett engagerat sätt diskuterade de olika bygdernas förutsättningar. 
 
Förslagen som kom fram under workshopen handlade delvis om specifika gång- och cykelvägar, men också om övergripande strategier för samverkan mellan region, kommun och civilsamhälle, destinationsutveckling, kollektivtrafik och turism. 
 
Ida-Maria Olofsson, ansvarig för landsbygds- och skärgårdsforum, betonar behovet av att fortsätta arbeta tillsammans för att skapa en levande och attraktiv landsbygd och skärgård i Norrtälje kommun. 
 
Jag är jätteglad över att så många kom och bidrog med samtal, nya insikter och erfarenheter. Det jag tar med mig från dagen är att det finns så otroligt mycket kraft och resurser i våra bygder och att det inte finns en aktör som enskilt kan stå bakom åtgärderna utan att vi behöver samverka, säger Ida-Maria Olofsson 
Bild som föreställer en person i kavaj, med ett nyckelband med norrtälje kommuns logotyp på.
Ida-Maria Olofsson, projektledare för landsbygds- och skärgårdsforum.

Vad händer med de insikter som kommit fram under dagen? 

Jag arbetar nu för att sammanställa allt material från workshopen, sammanställningarna kommer delas med grupper, våra politiker och ledning. Om någon förening önskar att följa upp arbetet som kom utifrån den bygd man arbetade i så kommer det finnas möjlighet under våren att söka stöd för att fördjupa sin lokala utvecklingsplan.