Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Kultur- och fritidsnämnden tecknar nytt avtal med Storholmen

15 november 2023

På kultur- och fritidsnämndens näst sista sammanträde för året tecknades ett nytt avtal med Storholmen som får mer pengar i bidrag än tidigare. Dessutom togs det beslut om vilka arrangörer som får dela på 80 000 kronor i programbidrag.

Vikingabyn Storholmen

Sedan i mars i år har kultur- och fritidsnämnden öppnar upp sina nämndmöten för allmänheten som är välkomna att komma till mötet och delta och lyssna. Mötena sker på olika platser i kommunen varje gång. Årets näst sista möte hölls på Nyby bygdegård och ett av de ärenden som behandlades var tecknande av ett nytt avtal med Stiftelsen Storholmen.

Nytt avtal med Vikingabyn Storholmen

Norrtälje kommuns nuvarande verksamhetsavtal med Stiftelsen Storholmen Norden upphör vid årsskiftet och nu har det tagits fram ett nytt förslag till avtal för 2024–2027. Storholmen kommer att tilldelas totalt 2 440 000 kronor för 2024, 2025, 2026 och 2027.

– Vi anser att Storholmen bedriver en väldigt bra verksamhet som driver och utvecklar Vikingabyn till ett öppet besöks-, information-, och utbildningscentrum för olika aktiviteter knutna till kulturarv, kulturmiljövård, hållbarhet och friluftsliv, säger Nicklas Salmin, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Pengar delas även ut till Stiftelsen Roslagsmuseet som får ett verksamhetsbidrag på 200 000 kronor för 2023. Verksamhetsbidraget ska gå till stiftelsens kostnader för fastigheterna samt styrelsearbete. Stiftelsen Roslagsmuseet ansvarar för fastigheterna Zettersténska villan, Hjertqvistska huset samt kvarnen i Furusund.

Övrig bidragsutdelning

Programbidrag för 2024 delas ut till sju arrangörer och föreningar. Arrangemangen ska genomföras 1 januari – 31 december 2024. Föreningarna/arrangörerna som får bidrag är: Cilla H Production, Frima Sven Fredriksson, Mångfald tillsammans, Roslagsteatern/Monad, RUT Rimbo Revyn, Väddö musiksällskap. Totalt får arrangörerna dela på en summa på 80 000 kronor.

Övriga ärenden från kultur- och fritidsnämnden 16 november

Årets eldsjäl

Varje år delar kultur- och fritidsnämnden ut stipendium till en eller flera eldsjälar inom kultur och idrott. Syftet med stipendiet är att lyfta och synliggöra eldsjälar inom föreningslivet som genom stort ideellt engagemang, kunnighet och uppoffring bidragit till ett rikt föreningsliv i Norrtälje kommun.

Kultur- och fritidsnämnden var enhälliga i beslutet att årets stipendier kommer delas ut till Hans Landberg och Barbro Henriksson inom kulturområdet och till Ronny Eriksson och Margareta Spång inom idrotten.

Varje stipendiat kommer att motta en summa på 10 000 kronor. Stipendierna kommer att överlämnas vid Kulturgalan i Rimbo den 26 januari samt på idrottsgalan i Norrtälje den 16 februari.

Nyttjanderrättsaval med Rimbo IF

Rimbo IF har sedan 1990 ett nyttjanderättsavtal för konstgräsplanen Mullevallen i Rimbo. I avtalet regleras nyttjanderätten till Mullevallen och verksamheten som bedrivs där. Under hösten 2023 har Mullevallen fått nytt konstgräs och därmed har kultur- och fritidsförvaltningen gjort en revidering på befintligt avtal. Det nya, reviderade avtalet ger en större tydlighet bland annat fördelning av tider på konstgräsplanen och tillhörande taxor.

Revidering av bidragsregler för kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att sänka den nedre åldersgränsen för bidragsberättigad medlem för att få aktivitetsbidrag. Förut har den nedre åldersgränsen varit 7 år, men från och med nu beviljas aktivitetsbidrag för barn och ungdomar mellan 4-20 år.

Nämnden beslutar även att införa hyresbidrag för barn- och ungdomsföreningar som tillfälligt hyr lokal/anläggning för sin verksamhet där ingen kommunal lokal uppfyller verksamhetens kriterier.

Avslag av två e-förslag

Kultur- och fritidsnämnden avslog två e-förslag under mötet.

E-förslaget om att öppna en bastu i Norrtälje hamn avslås på grund av Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att Norrtälje kommun inte ska vara den aktör som ska driva och äga en bastu. Kultur- och fritidsförvaltningen rekommenderar istället kultur- och fritidsnämnden att ställa sig positiva till en privat etablering av en bastu.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade även att avslå e-förslaget om att anvisa badplatser för hundar runt om i Norrtälje kommun. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det finns goda möjligheter till hundbad i Norrtälje kommun och rekommenderar därför att kultur- och fritidsnämnden avslår e-förslaget.

Nästa kultur och fritidsnämnden hålls 14 december i Norrtäljesalen på kommunhuset Ankaret. 

För dig som vill veta mer

Kultur- och fritidsnämndens möte hölls den 16 november på Nyby bygdegård. 

Alla beslut från sammanträdet och hela protokollet.