Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

”En vecka fri från våld” – kampanj mot våld i nära relationer

20 november 2023

Under kampanjveckan ”En vecka fri från våld” uppmärksammas det samhällsproblem som fortfarande kan anses tabu – våld i nära relationer. – Vi behöver öka kunskapen för att kunna bekämpa våldet, säger Sofie Adlerz, samordnare för kommunens arbete mot våld i nära relationer.

Rosa pratbubbla med texten "En vecka fri från våld".

Vecka 47 pågår kampanjen ”En vecka fri från våld”. Det är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot våld i nära relation och mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor. Veckan är ett initiativ av organisationerna Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner samt Jämställdhetsmyndigheten.

– Det är viktigt att synliggöra att våldet tyvärr finns närvarande hela tiden. Det kan vara en granne, en bekant eller anhörig och att det är viktigt att vi som medmänniskor ser våldets konsekvenser och sträcker ut en hand, säger Sofie Adlerz.

Uppmärksammar kampanjen genom citat

Syftet med veckan är att uppmärksamma att våld i nära relation är ett samhällsproblem och att detta måste bekämpas. I år uppmärksammar Norrtälje kommun ”En vecka fri från våld” genom en informationskampanj. Detta med hjälp av att dela citat från Kvinnofridlinjens bok ”Åttiosex röster”.

– Vi behöver fortsätta kämpa för dem som inte kan kämpa själva. Jag vill eliminera frågan ”varför lämnar hon honom inte?” Vi måste sprida kunskapen och förstå att det inte är så enkelt att lämna. Relationer med våld är komplicerade. Att det förekommer våld behöver inte betyda att det inte finns kärlek. Det är oftast inte bara spark och slag, utan det kan vara värme och kärlek och familjärt och mysigt – också. När man förstår komplexiteten kan vi som medmänniskor se och förstå bättre hur vi kan hjälpa.

Närvaro runt om i kommunen

Representanter från kommunala verksamheter och civilsamhället kommer finnas tillgängliga för att möta kommuninvånare på Norrtälje busstation, i Rimbo centrum, i Hallstaviks centrum samt i Älmsta under veckans eftermiddagar. Detta i syfte att samtala kring hur du som medmänniska kan finnas som stöd när någon behöver det.

Veckans program

Representanter från Trygg i Norrtälje kommun, socialkontoret med flera kommer att stå på torgen för att informera och uppmärksamma ”En vecka fri från våld”. Här är tiderna:

Norrtälje busstation:

Måndag 20/11 kl.15–17.30

Rimbo torg:

Tisdag 21/11 15–16.30

Hallstaviks torg:

Onsdag 22/11 15–16.30

Älmsta (utanför ICA Väddö):

Torsdag 23/11 15–16.30

För dig som vill veta mer

Sverige har sedan 2017 en 10-årig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns delaktighet i arbetet.

De senaste sju åren har civilsamhälle, myndigheter, regioner, landsting och kommuner gått samman under det gemensamma paraplyet ”En vecka fri från våld”. Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva utvecklingen framåt.