Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Så undviker vi spridning av svinpesten

15 september 2023

I Västmanlands län har flera fall av den afrikanska svinpesten upptäckts. Stockholms län är inte drabbat i nuläget. För att minska risken för att smittan sprids till länet och till kommunen är det viktigt att följa läget och rekommendationer.

Varningsskylt för vildsvin

Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig sjukdom som drabbar vildsvin och tamgrisar. Människor och andra djurslag kan inte smittas.

Kasta inte matreser i naturen

– Man behöver inte vara orolig för att människor eller andra djur än grisar ska smittas. Det som kan hända är att tamgrisar smittas och vi har flera grisuppfödare i Norrtälje kommun. I värsta fall kan viruset slå ut hela grisnäringen i Sverige, det vore självklart förödande, säger Åsa Szabad Mattsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Norrtälje kommun, och fortsätter:

– För att det inte ska hända behöver vi göra vad vi kan för att minska spridningen av smittan. Det alla kan göra är att se till att inte kasta matrester i naturen, skydda matkomposter och sprida budskapet vidare.

Åsa Szabad Mattsson

Bild: Åsa Szabad Mattsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Följer utvecklingen

Även om det inte finns konstaterad smitta i Stockholms län är Norrtälje kommun, tillsammans med övriga aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen (SSR), beredd om det skulle spridas hit. Kommunen följer därför utvecklingen noga och har tät kontakt inom SSR, som i sin tur har kontakt med den ansvariga myndigheten Jordbruksverket och med andra länsstyrelser.

Förhindra smittspridning

Alla kan hjälpas åt för att minimera risken för ökad smittspridning. Tänk på att:
• slänga matrester i soporna
• kompostera matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i
• inte mata grisar med matavfall
• respektera restriktionerna i den smittade zonen som Jordbruksverket fastställt
• inte ta med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns
• rengör stövlar och annan utrustning samt tvätta hundar efter att ha jagat i land med smittspridning.

Rapportera in döda vildsvin

Allmänhet och jägare uppmanas att rapportera in fynd av döda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
Rapportera vilda djur