Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Krav på avfallshanteringsplan för fritidsbåtshamnar

21 september 2023

Fritidsbåtshamnar med fler än 25 båtplatser (som inte omfattas av undantag) ska ha en godkänd avfallshanteringsplan. Det regleras i en föreskrift från Transportstyrelsen som började gälla 1 maj i år.

Båtar i Norrtäljes inlopp.Bilder tagna för Norrtälje kommun. Båtar i Norrtäljes inlopp. Båtar i Norrtäljes inlopp.Bilder tagna för Norrtälje kommun.

Sedan den 1 maj 2023 ska alla fritidsbåtshamnar (som inte omfattas av undantag) med fler än 25 båtplatser ha en upprättad och godkänd avfallshanteringsplan i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar TSFS 2023:12 (transportstyrelsen.se)

Enligt regelverket ska befintliga fritidsbåtshamnar som inte är undantagna ha godkända avfallshanteringsplaner senast sista december i år. Om din verksamhet omfattas av kravet behöver du inkomma med en ansökan så fort som möjligt.

Undantag

Det finns vissa fall då fritidsbåtshamnen är undantagen från kravet på avfallshanteringsplan, i de fallen behöver du inte inkomma med en avfallshanteringsplan. Om fritidsbåtshamnen inte är undantagen, men du ändå anser att den inte behöver ha någon mottagningsanordning för avfall, behöver du motivera det för oss. 

Läs mer och ta del av undantagen för avfallshanteringsplan (norrtalje.se)

Lämna in avfallshanteringsplan (norrtalje.se)

För dig som vill veta mer

Avfallshantering för fritidsbåtshamnar

På Transportstyrelsens hemsida finns ännu mer information. Där kan du även läsa föreskriften i sin helhet.

Avfall från fritidsbåtar (transportstyrelsen.se)