Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Kommunens 118:e naturreservat invigdes på friluftslivets dag

29 augusti 2023

Under söndagen invigdes Färsna naturreservat under pompa och ståt på Färsna gård i Norrtälje. Samtidigt firades friluftslivets dag och LONA (lokala naturvårdssatsningen)-dagen.

Ett barn i ettårsålderns sitter i blåbärsriset på invigningen av Färsna naturreservat och friluftslivets dag 27 augusti

Bilden: Klas Forsberg mumsade blåbär på invigningen av Färsna naturreservat.

Färsna gård med omgivningar är ett populärt besöksmål precis i utkanten av Norrtälje stad. Nu har dess bevarande som naturområde säkerställts i och med att området blivit ett naturreservat.

Under invigningen myllrade gårdsplanen av människor som ville vara med och fira. På gården kunde besökarna klappa får, lära sig mer om allemansrätten och insekter och träffa många av de föreningar som är verksamma i reservatet.

Invigning av Färsna naturreservat

Bilden: utställare och besökare på gårdsplanen under invigningen av Färsna naturreservat.

Hela reservatet är över 80 hektar stort. Under dagen arrangerades olika stationer i omgivningarna närmast gården. Besökare kunde åka traktorsläp eller hölass till de olika stationerna, där de bland annat kunde lära sig mer om allemansrätten, träffa Skogsmulle och vara med och tröska spannmål på samma sätt som det gjordes förr i tiden. Det genomfördes även guidningar om de fornminnen och unika skogsarter som finns i reservatet.

Traktor med släp och hölass och en skylt med texten hop on hop off på invigningen av Färsna naturreservat och friluftslivets dag 27 augusti

Bilden: Veterantraktorklubben lät besökarna åka traktorsläp och hölass till stationerna runtom i reservatet.

Friluftsfrämjandet grillar korv vid ett vindskydd i Färsna naturreservat under invigningen av Färsna naturreservat och friluftslivets dag 27 augusti 2023

Bilden: Friluftsfrämjandet grillade korv på en av grillplatserna i reservatet.

Skogsmulle står framför grillplatsen vid norra vindskyddet i Färsna där Friluftsfrämjandet grillar korv under invigningen av Färsna naturreservat och friluftslivets dag 27 augusti 2023

Bilden: Skogsmulle fanns på plats och lärde barnen mer om naturen.

En kvinna står med dockan vilse i skogen på Färsna naturreservat och håller en guidning under invigningen av Färsna naturreservat och friluftslivets dag 27 augusti 2023

Bilden: Civilförsvarsförbundet lärde besökare hur man hittar vilse.

Några av Veterantraktorklubbens traktorer står uppställda på en äng i Färsna under invigningen av Färsna naturreservat och friluftslivets dag 27 augusti 2023

Bilden: Veterantraktorklubben visade upp några av sina traktorer.

Höga naturvärden

– Färsna är ett område med väldigt höga naturvärden, så det här är ett efterlängtat naturreservat, säger Frida Skagerberg som är kommunekolog på Norrtälje kommun. Markerna har betats och brukats under många århundranden, långt innan dagens gård byggdes, och har många sällsynta arter i sig, fortsätter Frida.

Kollage med koppartaggsvamp, orange taggsvamp och gyllenfingersvamp i Färsna naturreservat

Bilden: till vänster: koppartaggsvamp. Till höger uppifrån och ned: orangea taggsvamp och gyllenfingersvamp. Det är några av de skyddsvärda arter som finns i Färsna naturreservat.

En hand som håller på bladet av en grönpyrola i Färsna naturreservat.

Bilden: grönpyrolans förekomst i reservatet skvallrar om att skogen i Färsna är skyddsvärd.

Viktigt för friluftslivet

Invigningstalade gjorde Robert Beronius (L), ordförande i barn- och skolnämnden.

– Syftet med Färsna naturreservat är inte bara att vårda och bevara naturhistoriska värden. Det främsta syftet skulle jag säga är att värna områdets stora betydelse för friluftslivet, sa Robert i sitt invigningstal.

Invigning av Färsna naturreservat

Bilden: Robert Beronius och Anna Eneroth håller bandet och ett besökande barn klipper för att inviga Färsna naturreservat.

Anna Eneroth, verksamhetsutvecklare på kultur- och fritidskontoret, håller med.

– Nu när vi gjort Färsna till ett naturreservat så fredar vi det för de verksamheter som vill driva sin verksamhet här, så de kan fortsätta göra det. Och för alla kommuninvånarna som kan njuta av den fantastiska naturen i reservatet.

LONA-dagen

Under dagen firades också LONA (lokala naturvårdssatsningen)-dagen genom att upplysa om de naturvårdsprojekt som kommunen genomfört med hjälp av finansiering från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen, bland annat skyltningen av naturreservatet.

Skylten naturreservat i Färsna och loggan för LONA Lokala Naturvårdssatsningen

– Vi vill belysa värdet av lokal och tätortsnära naturvård och inspirera fler att engagera sig, berättar Frida.