Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Förebyggande sök efter narkotika – del av skolans trygghetsarbete

22 maj 2023

Under våren har det genomförts flera aktiviteter för att öka tryggheten på Roslagsskolan. Nyligen infördes förebyggande sökinsatser med narkotikahundar för en drogfri skola.

Hundföraren Fia Haking tillsammans med sökhundarna Mac, Taj och Nio utanför Roslagsskolan

Hundföraren Fia Haking tillsammans med sökhundarna Mac, Taj och Nio utanför Roslagsskolan.

På torsdagseftermiddagen när eleverna på Roslagsskolan packat ihop efter skoldagens slut var det dags för hundarna Mac, Taj och Nio att börja jobba. Uppdraget: Ett förebyggande sök där hundarna söker igenom skåp, toaletter och allmänna utrymmen efter misstänkt narkotika.

– Hundarna jobbar en i taget i ungefär 20-25 minuter, sen får de vila och byta av varandra. Om de hittar något intressant markerar de för oss på sitt sätt, berättar hundföraren Fia Haking.

Positiv respons från vårdnadshavare

Det är upp till skolans rektor att beställa sök av narkotika. Söken sker med privata utförare som upphandlats av kommunen. De får endast söka i förebyggande syfte i skolans lokaler, och inte efter tips eller på personer.

– Om hundarna skulle hitta narkotika informerar vi uppdragsgivaren, skolan i det här fallen, som i sin tur kopplar in polisen, säger Fia Haking.

– Vi har informerat vårdnadshavare om söket och har fått positiv respons. Vi gör det här för att alla elever och personal har rätt till en drogfri skola, säger Anne-Kristine Höljebro, rektor på Roslagsskolan.

Flera trygghetsinsatser på skolan

Specialsöken är endast en del av det trygghetsarbete som genomförs på Roslagsskolan. I höstas hade skolan problem med kränkningar och allmänt stök.

– I våras hade vi en toleransdag för alla elever med uppföljande workshop i grupper. Det handlade om tolerans, respekt och empati, syftet var också att lära känna varandra. Det var väldigt lyckat och vi kommer ha en uppföljande dag innan skolavslutningen, säger Anne-Kristine och fortsätter:

– Vi upplever också att det blivit lugnare i klassrummen sedan vi införde mobilfri skola hos årskurs sju och åtta. Nästa år inför vi mobilpolicyn även för årskurs nio.

Anne-Kristine Höljebro är rektor på Roslagsskolan.

Bild: Roslagsskolans rektor Anne-Kristine Höljebro.

Skolan har haft ett aktivt arbete kring ordningsregler och konsekvenser. Det finns även trygga vuxna i korridorerna i form av elevcoacher.

– Jag upplever att det blivit ett tryggare klimat på skolan. Vi arbetar hela tiden för ökad trygghet, säger hon.

Resultatet av söket

Rapporten efter förra veckans sök med narkotikahundar visade att ingen narkotika hittades. Den visar dock möjlig kontaminering på några ställen på skolan.

– Vi är tacksamma över att det ändå verkar vara begränsat med kontamineringen, men ser naturligt allvarligt på att det förkommer hos oss. Förhoppningen är att insatsen får en förebyggande effekt som utestänger droger från skolan och på så sätt skapar en trygg miljö för alla, säger Anne-Kristine Höljebro.

Specialsök med narkotikahundar kommer fortsättningsvis att genomföras regelbundet, inte bara på Roslagsskola, utan även på övriga kommunala högstadieskolor samt på Rodengymnasiet.

Läs mer: Elevcoachen Klara skapar trygghet på Roslagsskolan

Så här går sökinsatsen till – häng med hunden Mac på jobbet