Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Beläggningsarbeten i Norrtälje stad under maj-juni

27 april 2023

Större beläggningsarbeten planeras att utföras i Norrtälje stad under maj och juni. Arbetena kommer att omfatta flera gator och gång- och cykelvägar, vilket kan leda till tillfälliga störningar i framkomligheten och buller

Under maj och juni kommer större beläggningsarbeten att utföras på:

  • Lundavägen (sträckan mellan Fågelsångsvägen och Ugglevägen)
  • Gustaf Adolfs väg (Sträckan mellan Bergsgatan-Sundströmsgatan)
  • Simpbylevägen (även del av trottoar norra sidan)
  • Hamnvägen (sträckan mellan Vätövägen och Bältartorpsgatan) och även del av gång- och cykelvägen på östra sidan
  • Gransätersgatan (även trottoar och belysning södra sidan)
  • Rådmansgatan (sträckan mellan Strandvägen och Kvisthamrabacken)
  • Kvisthamragatan (sträckan norr om Kvisthamraskolan)
  • Gång- och cykelväg vid Parkstigen
  • Gång- och cykelväg väster om Norrgärdesskolan

De gator som medger parkering kommer att skyltas om med parkeringsförbud inför och under den tid då arbete pågår. Parkering av fordon hänvisas därmed till alternativa närliggande gator. Eventuella felparkerade fordon kommer att bärgas och ställas upp på närliggande gator för att inte förhindra arbetena.

Samtliga arbeten kommer att ske dagtid och vi ber om överseende för eventuella störningar i framkomligheten och buller som arbetet kan innebära under den här perioden.

Karta

Karta som visar beläggningsprogramme i fullskärmsläge