Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Vill du bygga en brygga i sommar?

31 mars 2023

Vill du också sola och bada från en brygga i sommar, och har planer på att bygga en brygga? Tänk på att en brygga kan kräva tillstånd både från kommunen och från Länsstyrelsen.

Vilka tillstånd krävs för en brygga? 

Nedan går vi igenom vilka tillstånd som krävs för en brygga. 

Bygglov

En brygga för enskilt bruk kräver inte bygglov. Det är först när bryggan blir en hamn för fritidsbåtar som bygglovsplikten träder i kraft. Det finns ingen definition i lagstiftningen på vad det är, men gällande praxis säger att omfattning och antal båtplatser spelar roll (runt 12 platser). Om bryggan du ska uppföra ska vara till för flera båtar, ring gärna och stäm av med oss om det krävs lov.

Strandskyddsdispens

Även om bryggan inte kräver bygglov kräver åtgärden en strandskyddsdispens om den ska utföras inom område med strandskydd. 

Ring därför gärna oss för att se om det råder strandskydd där du tänkt placera bryggan.

Muddring

Att arbeta i ett vattenområde, till exempel muddra eller bygga en pir eller en brygga, kallas för vattenverksamhet.

För att få genomföra en vattenverksamhet måste du äga vattenområdet eller ha tillstånd från fastighetsägaren. Det är också viktigt att varken enskilda eller allmänna intressen skadas av verksamheten. Du måste också i ett tidigt stadie ha planerat var du ska deponera eller i undantagsfall dumpa muddermassorna som uppkommer från verksamheten.

Mer om muddring

Vattenverksamhet

Om tillstånd enligt ovan krävs och om det inte gör det, så kan åtgärden ändå kräva tillstånd för vattenverksamhet. Detta söks och hanteras av Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen om vattenverksamhet