Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Nu är det dags för årets flygfotografering

17 mars 2023

Norrtälje kommun genomför årligen flygfotografering och inför det placeras så kallade flygsignaler ut på utvalda ställen i kommunen. Det är viktigt att dessa inte tas bort eller flyttas innan fotograferingen är klar.

Flygsignal som används vid flygfotografering.

I början av april påbörjas den årliga flygfotograferingen i Norrtälje kommun. För närvarande pågår arbetet med flygsignaleringen. Det innebär kommunens geodataavdelning placerar ut så kallade flygsignaler. Flygsignalerna kan vara målade direkt på berg, asfalt eller annan hårdgjord yta. Eller så är det en fyrkantig vitmålad betongplatta med svartmålad ram runt. Ibland förekommer papperssignaler ute på ängsmark eller i närheten av åkermark.

Bildernas användningsområde

Flygbilderna som fotas används sedan som underlag vid översiktsplanering, grundkartor till detaljplaner och de nybyggnadskartor vi tar fram för husbyggnation.

Flygsignalerna får inte tas bort eller flyttas

Det är viktigt att de flygsignalerna som placeras ut inte tas bort eller flyttas. De måste finnas kvar på exakt samma ställe tills flygningen är kvar, vilket beräknas vara i slutet av juni. 

Bild på en flygfotosignal.

Bild på en flygsignal. 

Kontaktperson

För mer information kontakta Joakim Schillén.

Joakim Schillén, geodatachef
Mejl: joakim.schillen@norrtalje.se
Telefonnummer:  0176-710 00, kontaktcenter