Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Markanvisningstävling för kvarter 13 i Norrtälje Hamn

16 mars 2023

Nu är det dags för kvarter 13 i Norrtälje Hamn att fortsätta ta form. Tidigare i år kunde vi berätta att det planeras för livsmedelsbutik och andra verksamhetslokaler i kvarterets gatuplan. Nu utlyses en tävling, där intressenter får tävla om möjligheten att bygga bostadshusen ovanpå livsmedelsbutiken.

bild över norrtälje hamn med de två höghusen till vänster och en gul pil som visar placeringen av kvarter 13 till höger

Kvarter 13 i Norrtälje Hamn har ett unikt läge intill Norrtäljeviken, med direkt koppling till havet och skärgården. Med sin centrala placering och närhet till både Hamnplan, Piren och Hamnparken, har kvarteret Färjan ett mycket attraktivt läge för bostäder. Nu utlyses en markanvisningstävling, där bostadsbyggare får tävla om att bygga bostadsrätter i kvarteret.

flygbild över norrtälje hamn med placeringen av kvarter 13 i gult till vänster i bild

Bilden: flygbild över Norrtälje Hamn med den ungefärliga placeringen av kvarter 13 inritat i gult. 

Tävling i två steg

Tävlingen är uppdelad i två steg. I första steget får intressenter som deltar berätta om sin vision för kvarteret samt ge ett anbud på marken. Anbudet baseras på vad företaget har tänkt sig att bygga, inom ramen för att det ska vara bostadsrätter i 4-5 våningar inom ett visst storleksspann. Intressenterna ska även visa att det finns förutsättningar för att finansiera projektet, lämna referenser från tidigare projekt och redovisa bland annat miljö- och hållbarhetspolicy. För att delta i tävlingen ska bidraget i det här första steget ha kommit in senast 27 april.

Av de som deltagit i steg 1 kommer 2–4 företag att gå vidare och få lämna ett slutbanbud. I detta steg ska det redovisas i text och bild vad intressenten erbjuder sig att bygga. Anbudsgivaren kommer bland annat att få presentera hur förslaget lever upp till Norrtälje Hamns vision och höga ambitioner. Det här steget beräknas vara klart i september, då vi kommer utse en vinnare.

bild över norrtälje hamn med de två höghusen till vänster och en gul pil som visar placeringen av kvarter 13 till höger

Bilden: vy över Norrtälje Hamn från Socitetsparken med placeringen av kvarter 13 markerat med en gul pil.

Bostäder ovanpå matbutik

Markanvisningstävlingen omfattar den delen av kvarteret som är ovanför gatuplanet. I gatuplanet är det sedan tidigare klart att det kommer bli bland annat livsmedelsbutik och bostäderna ska alltså byggas ovanpå livsmedelsbutiken. Den aktör som vinner markanvisningstävlingen och ska bygga bostäderna kommer göra det i samverkan med företaget som ska bygga livsmedelsbutiken och garageplan under mark. Norrtälje kommun har valt att dela upp kvarter 13 i två delar för att säkerställa att den nya stadsdelen får en trygg och långsiktig matvaruaktör, och samtidigt ge bra ekonomiska förhållanden för en bostadsbyggare.

Hållbarhet i fokus

Norrtälje Hamn utvecklas med tydlig hållbarhetsprofil i alla delar av projektet. Det företag som vinner tävlingen om kvarter 13B förväntas leva upp till projektets vision och mål, och aktivt bidra till de höga ambitionerna för gestaltning och hållbarhet i hamnen. Kommunen uppskattar särskilt företag med höga hållbarhetsambitioner. Trovärdighet, långsiktighet och innovation är tre faktorer som kommer ha stor vikt vid bedömningen av bidragen.

Hamnen – en fördubbling av stadskärnan

När stadsdelen Norrtälje Hamn är helt färdig kommer den rymma över 2 000 bostäder, hotell, livsmedelsbutik, förskola och många verksamhetslokaler. Norrtälje Hamn blir en fördubbling av Norrtäljes befintliga stadskärna. Omvandlingen från det tidigare hamn- och industriområdet till en levande och hållbar stadsdel har idag kommit ungefär halvvägs.

Läs mer

Inbjudan till markanvisningstävling

Projektet Norrtälje Hamn