Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Föreningen driver projekt för att öka inflyttningen till Björkö

17 mars 2023

Sedan skolan på Björkö stängdes 2017 har föreningen Björkö landsbygdsutveckling jobbat med storslagna idéer om hur ön ska locka barnfamiljer, samtidigt som den äldre befolkningen ska kunna ges möjlighet att bo kvar.

Bild som föreställer två personer som sitter och tittar på en 3d-karta.

Projektet Björkö Kyrkby handlar om att skapa en helt ny by i anslutning till bebyggelsen i området kring Björkö kyrka. Målet är ett fyrtiotal bostäder som ska göra det möjligt för äldre att bo kvar på Björkö när det egna boendet blivit obekvämt men också locka nya familjer att flytta till ön.

Ett stort hinder för projektet har varit bristen på dricksvatten på Björkö. För att lösa detta har föreningen sökt hjälp både från Norrtälje kommun och från Leader, en organisation som hjälper landsbygdsområden att utvecklas. Med hjälp av EU-bidrag har föreningen anlitat Vatteninfo för en vatten- och avloppsutredning som omfattar Björkö, Arholma, Möja och Ornö, detta för att undersöka om småskaliga vattenlösningar uppfyller de krav som finns i fråga om hållbarhet, miljö och motståndskraft.

– Dricksvattnet är en bristvara på Björkö, och en fråga vi måste utreda och komma med en lösning på, innan vi kan gå vidare. Utredningen ska ge generell kunskap som kan lösa problemen i befintlig bebyggelse i skärgård och landsbygd och ge möjlighet till framtida utveckling, säger Per Persson, sekreterare i föreningen Björkö landsbygdsutveckling.

Bild som föreställer en 3d modell av en karta.

Bilden: Föreningen har ansökt och fått bidrag från landsbygds- och skärgårdspengen för att ta fram en modell som ska illustrera kyrkbyn.

Möjliggör arbetstillfällen

I visionen för kyrkbyn finns ambitiösa planer för att skapa arbetstillfällen och bli självförsörjande på både fisk och grönsaker genom att använda en metod som kallas akvaponisk odling. Metoden gör det möjligt att odla både grönsaker och fisk i ett slutet system, där fisken ger näring åt växterna genom sin avföring. Genom denna process renas vattnet samtidigt som växterna får de näringsämnen som de behöver för att växa.

Metoden skulle till stor del förse byn med näringsrik mat samtidigt som den både skapar arbetstillfällen och minskar behovet av att importera mat från andra områden. Dessutom finns det planer på att använda solceller för att till stor del försörja byn, vilket ytterligare bidrar till både arbetstillfällen och hållbarhet.

– Vår vision för Björkö Kyrkby med livsmedelsproduktionen, fastighetsskötsel, äldreomsorg och solcellspark kommer att skapa ett flertal nya arbetstillfällen på ön. avslutar Bo Gidlöf, ordförande i Björkö Landsbygdsförening.

Det här är Landsbygds- och skärgårdsutvecklingspengen

Landsbygds- och skärgårdsutvecklingspengen är ett ekonomiskt stöd om två miljoner kronor som riktar sig till lokala utvecklingsgrupper, samfälligheter och föreningar. Mellan den 8 februari och 3 april kan du ansöka om finansiering för ditt lokala utvecklingsprojekt. Till exempel platsutveckling, förstudier och lokala utvecklingsplaner, från och med i år går det även att ansöka om medel för bryggrelaterade åtgärder.

Har du en idé för din bygd? Ansök om finansiering via Landsbygds- och skärgårdsutvecklingspengen.