Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Edsbro tycker till om kommunens framtid

23 mars 2023

Under onsdagskvällen rullade översiktsplanerarnas turnébuss in i Edsbro. Det var dags för det fjärde stoppet, den här gången i Edsbro skola.

Bild som föreställer två personer som håller för presentation för en publik.

Ungefär trettio personer hade samlats i matsalen på Edsbro skola, förberedda med argument och åsikter om kommunens förslag på översiktsplan – både för och emot. Det fanns också några yngre besökare som för försa gången var med på ett samråd.

”Vilka är de viktigaste åtgärderna som kommer att påverka Edsbro”, frågade en besökare, som tidigare inte varit med om ett samråd.

”Bostäder, och mark för företag är två stora åtgärder som vi föreslår”, svarade en av översiktsplanerarna.

– Det är alltid intressant att se vilka som dyker upp på våra öppna hus, medelåldern för besöken har hittills varit ganska hög. Desto färre medelålders och nästan inga unga. Vi ser gärna att även unga och unga vuxna kommer, det är ju framför allt dem vi planerar för, alltså de som kommer vara mitt i livet år 2050, sa Emil Ödegaard Jacobsson, översiktsplanerare på Norrtälje kommun, efter kvällens öppna hus.

Det är tydligt att de boende i Edsbro är intresserade och brinner för att utveckla sin bygd. Ett komplicerat pussel för översiktsplanerarna Emil Ödegaard Jacobsson, Emma Tarrodi Orlunder och Johan Matsson.

– Jag tycker att det är intressant att frågorna prioriteras så olika beroende på ålder. Till exempel så är hållbarhet, klimatförändringar och gång- och cykelvägar de stora frågorna bland de yngre. För de äldre så är åsikterna om vatten och avlopp, jordbruksmark och kommunens process det som engagerar. Många brinner för sin bygd och vill nog egentligen att det ska hända mer än vad vi föreslår, sa Emil Ödegaard Jacobsson.

Bland besökarna var Mikael Olausson, som inte bara är bosatt i Edsbro, utan som även representerar Edsbro i kommunens Landsbygdsråd. Mikael berättade att han upplever ett lyft i kommunens närvaro på landsbygden:

– Jag tycker det är jättebra att kommunen decentraliserar sig! Ett bra exempel på den ökade närvaron är dels att de kommer ut och presenterar översiktsplanen, och dels att kultur- och fritidsnämnden börjar ha sina möten runt om i kommunen. Att träffa lokalbefolkningen, se vår busshållplats eller vårt reningsverk gör det lättare att fatta välgrundade beslut, sa Mikael Olausson.

Bild som föreställer en person i rutig skjorta, personen tittar rakt in i kameran.
Bilden: Mikael Olausson tycker det är bra att kommunens representanter besöker de mindre orterna.

Richard Malm var en av besökarna på mötet. Han berättade att när han gick i skolan i Edsbro fick hans klass i uppdrag att göra en plan för en aktivitetspark. Efter att klassen röstat på förslaget skickades det till kommunens planavdelning. När Richard flyttade tillbaka till Edsbro några år senare fanns aktivitetsparken där precis som de hade planerat i skolan.

Vilka är de viktigaste frågorna för dig?

– Barnen är vår framtid, så det är dem jag tänker på när jag lämnar mina förslag. Det handlar om allt, skola, fritid, sysselsättning och transport. Just idrotten måste lyftas upp som en viktig fråga – möjligheten för alla att kunna testa olika idrotter. Den är viktig för alla, oavsett ålder, kön, hudfärg och funktionsvariation. Vi har en bra början här i Edsbro, men vi behöver utveckla den ännu mer, sa Richard Malm, boende i Edsbro.

Bild som föreställer en person, som tittar rakt in i kameran, i bakgrunden står en skylt med texten Översiktsplan 2050, vi har en plan, vad tycker du?
Bilden: Richard Malm tycker tänker på barnen i första hand när han lämnar sina synpunkter.

Ytterligare en besökare var Ingegerd Malm, ett välbekant ansikte för många elever som suttit i skolbänken på Edsbro skola.

Vilka är de viktigaste frågorna för dig?

– Barnomsorgen, jag har själv jobbat inom barn och förskola, bland annat här i Edsbro. Skolan har varit full under en lång tid, jag hör om småbarnsföräldrar som måste åka till en annan ort för att kunna gå i skola. Jag vill se att skolan byggs ut. Förskolan som finns har egentligen en ganska stor tomt – där skulle man kunna bygga!, sa Ingegerd Malm, boende i Edsbro och före detta lärare på skolan.

Bild som föreställer en person som sitter framför en dator.
Bilden: Ingegerd Malm vill att skolan ska byggas ut.

Om framtidsturnén

Hur Norrtälje kommun ska utvecklas i framtiden och vilka frågor som är viktigast för invånarna är utgångspunkten i framtidsturnén. Varje onsdag under mars och april kommer kommunens tjänstepersoner och politiker informera om planförslaget och svara på frågor från intresserade invånare. Förslaget till översiktsplan antogs av kommunstyrelsen i februari.

Efter samrådstiden kommer alla synpunkter att tas omhand, och när materialet är sammanställt kommer det finnas ytterligare en möjlighet att komma med synpunkter innan det slutgiltiga beslutet tas i augusti 2024.

Turnéplan

15 mars: Bergshamra
20 mars: Älmsta
22 mars: Edsbro
29 mars: Hallstavik
5 april: Rådmansö
12 april: Rådhuset, Norrtälje stad
19 april: Rimbo
26 april: Svanberga