Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Bergshamra tycker till om kommunens framtid

16 mars 2023

På onsdagskvällen var det Bergshamras tur att få besök av framtidsturnén som slog sig ner i bygdegården. Ett sextiotal besökte samrådsmötet för att se kommunens förslag på översiktsplan 2050 och framför allt de delar som berör Bergshamra.

Föredrag under samråd för översiktsplan

Inbäddat i ett vitt snötäcke ligger Bergshamra bygdegård. På onsdagskvällen var det fullt med bilar på parkeringen utanför det röda tvåvåningshuset. Ett sextiotal besökare var på plats för att diskutera Bergshamras framtid.

– Redan när vi öppnade dörrarna var det många besökare här och vi är tacksamma och glada över att invånarna tog sig tid att komma till vårt samrådsmöte, säger Johan Mattson, översiktsplanerare på Norrtälje kommun.

Tillsammans med sina kollegor Emma Tarrodi Orlunder och Emil Ödegaard Jacobsson, båda översiktsplanerare, tar de emot besökarna i den stora salen i bygdegården där de satt upp affischer, kartor och olika stationer där besökarna kunde lämna sina synpunkter på översiktsplanen digitalt.

– Bergshamraborna är väldigt engagerade vilket vi uppskattar enormt. Syftet med framtidsturnén är just att vi vill ha invånarnas synpunkter på planerna och förslagen som vi presenterar. Vi vill göra ett bättre Bergshamra 2050 och då behöver vi invånarnas hjälp, säger Emma Tarrodi Orlunder.

Besökaren Helena Brandell diskuterar översiktsplanen tillsammans med översiktsplanerare Emil Ödegaard Jacobsson

Bilden: Besökaren Helena Brandell diskuterar översiktsplanen tillsammans med översiktsplanerare Emil Ödegaard Jacobsson. 

Fokus Bergshamra

I Bergshamra vill Emma, Johan och Emil veta vad Bergshamraborna vill se i sin bygd i framtiden.

– Det blev en kväll full av många intressanta diskussioner. Många hade åsikter vart bostäder ska placeras och många hade synpunkter på vårt förslag på bättre trafikkoppling till E18. Flera av besökarna hade i stället förslag på att styra trafiken via väg 276 mot Åkersberga, säger Emil Ödegaard Jacobsson.

En av kvällens besökare är Helena Brandell, boende i Bergshamra.

– Jag tycker det är superbra att kommunen gör framtidsturnén. Det är bara att se på vilket stort intresse det är här i Bergshamra ikväll. Det är väldigt intressant för alla oss som bor här som får vara med och tycka till, säger Helena Brandell.

Vilka frågor ligger dig närmast?

– Jag brinner mycket för miljön och kommunikationer, att kunna åka mer buss och kanske cykla till Norrtälje. Det skulle ju vara fantastiskt att kunna, det är inte så långt. Och sen är det ungarna, fritidsgårdar och barnomsorg, säger Helena Brandell.

Helena Brandell var en av besökarna i Bergshamra på onsdagskvällen.

Bilden: Helena Brandell var en av besökarna i Bergshamra på onsdagskvällen.

Lämna synpunkter

Under turnéstoppet i Bergshamra presenterades förslaget till Översiktsplanen 2050 och framför allt de delar som berör Bergshamra. Samrådet pågår under tiden 27 februari – 30 april och under den tiden är det fritt fram att lämna synpunkter.

Det lättaste sättet att göra sin röst hörd på är att lämna synpunkter via kommunens interaktiva karta här på norrtalje.se. Du kan klicka på kartan och skriva in dina synpunkter och önskemål.

– I Bergshamra fick vi in mycket synpunkter. Vi ser fram emot ett lika flitigt deltagande på nästa turnéstopp i Älmsta på måndag, säger Emma Tarrodi Orlunder.

Efter samrådstiden kommer alla synpunkter att tas omhand, och när materialet är sammanställt kommer det finnas ytterligare en möjlighet att komma med synpunkter innan det slutgiltiga beslutet tas i augusti 2024.

Besökare studerar en karta över Norrtälje kommun

Bilden: Besökare på samrådet studerar karta över Norrtälje kommun.

Om framtidsturnén

Hur Norrtälje kommun ska utvecklas i framtiden och vilka frågor som är viktigast för invånarna är utgångspunkten i framtidsturnén. Varje onsdag under mars och april kommer kommunens tjänstepersoner och politiker informera om planförslaget och svara på frågor från intresserade invånare. Förslaget till översiktsplan antogs av kommunstyrelsens i februari.

Turnéplan

20 mars: Älmsta (extrainsatt då det ordinarie mötet blev inställt)
15 mars: Bergshamra
22 mars: Edsbro
29 mars: Hallstavik
5 april: Rådmansö
12 april: Rådhuset, Norrtälje stad
19 april: Rimbo
26 april: Svanberga