Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Älmsta tycker till om kommunens framtid

21 mars 2023

På måndagskvällen hölls öppet hus i matsalen i Elmsta skola som en del i den pågående Framtidsturnén för att diskutera Norrtälje kommuns förslag på översiktsplan.

Bild som föreställer en pappershållare med en teckning på som står på ett bord. I förgrunden ligger ett papper med texten: Vi har en plan, vad tycker du?

Trots ett grått och slaskigt Älmsta, samlades ett femtiotal besökare bland mjölkautomater och servettlådor prydda med elevernas teckningar. Norrtälje kommuns tredje (av nio) samråd för översiktsplanen hade kommit till Älmsta under måndagseftermiddagen.

– Vi är glada att det kom så många besökare, med tanke på att snöstormen satt stopp för öppna huset som vi planerade ha i början av mars, sa Emil Ödegaard Jacobsson, översiktsplanerare på Norrtälje kommun.

Några av de stora frågorna för besökarna var bussterminalen, skolan och inte minst Försvarsmaktens skjutfält och dess inverkan på möjlig bebyggelse. En av kvällens besökare var Ingrid Mellin, som kommit för att ge sina synpunkter på översiktsplanen och för att prata med kommunens översiktsplanerare.

Har du någon fråga du brinner lite extra för?

– För mig är det dels viktigt att vi får behålla vårdcentralen eftersom vi har en äldre befolkning i Älmsta. Sen skulle jag gärna se att det byggs ett övergångsställe precis innan bron över till Väddö, både för att det byggs en hel del i det området, men sen finns det ju också en risk att den tunga trafiken ökar genom samhället och vi vill kunna korsa vägen på ett säkert sätt, sa Ingrid Melin, boende i Älmsta.

Bild som föreställer en person som sitter framför ett bord.

Bilden: För Ingrid Melin är vårdcentralen och trafiksäkerhet viktiga frågor.

Under kvällen presenterade kommunens tjänstepersoner förslaget på översiktsplan med syftet att samla in invånarnas expertkunskap och historia kring Älmsta.

– Jag tycker det är superbra att kommunen gör framtidsturnén. Jag hade gärna sett dialog i ett ännu tidigare skede, men det är svårt, de flesta idéer behöver ett förslag att utgå ifrån, snarare än ett blankt papper. Det är viktigt med mänsklig kommunikation. Jag tror inte att man kan överskatta den, säger Christina Hamnö, boende i Älmsta.Bild som föreställer en person som står i en lokal, personer har en röd tröja och tittar rakt in i kameran.

Bilden: Christina Hamnö lyfter vikten av dialog, och mänsklig kommunikation.

Under kvällen fanns också tillfälle att prata med kommunens politiker, för frågor som inte direkt handlade om planförslagen. Jacob Heitmann (SD) beskriver kvällen så här:

– Jag tar med mig många frågor om utvecklingen av vägarna – som är inte de bästa i Älmsta. Landsbygden och skärgården är en viktig fråga för det nya styret. Här finns massor av engagemang men jag tror tyvärr att de mindre orterna ofta känner sig lite bortglömda, säger Jacob Heitmann (SD).

Camilla Rydstrand från Miljöpartiet var också på plats, hon betonar vikten av att faktiskt genomföra beslutet om utvecklingsinriktning, efter det har fattats. Med andra ord, hon menar att det inte räcker att bara fatta beslutet utan det är också viktigt att se till att det implementeras i praktiken.

– Vi måste lista ut hur vi under planperioderna ska få bättre framdrift i den utvecklingsriktning som beslutas i översiktsplanerna. Ikväll blev det tydligt att så inte alltid är fallet. Det blir inte kul för vare sig invånare, översiktsplanerare eller politiker att konstatera att statusen för viktiga frågor är oförändrad eller till och med försvårad sedan sist. Jag tänker också att vi i framtiden ska försöka få till en insamlingsfas i tidigt skede, så att saker som blivit inaktuella uppdateras tidigare, så att samråden kan fokusera på mer framåtsyftande samtal än korrektur, säger Camilla Rydstrand (MP).

Om framtidsturnén

Hur Norrtälje kommun ska utvecklas i framtiden och vilka frågor som är viktigast för invånarna är utgångspunkten i framtidsturnén. Varje onsdag under mars och april kommer kommunens tjänstepersoner och politiker informera om planförslaget och svara på frågor från intresserade invånare. Förslaget till översiktsplan antogs av kommunstyrelsen i februari.

Efter samrådstiden kommer alla synpunkter att tas omhand, och när materialet är sammanställt kommer det finnas ytterligare en möjlighet att komma med synpunkter innan det slutgiltiga beslutet tas i augusti 2024.

Turnéplan

15 mars: Bergshamra
20 mars: Älmsta (extrainsatt då det ordinarie mötet blev inställt)
22 mars: Edsbro
29 mars: Hallstavik
5 april: Rådmansö
12 april: Rådhuset, Norrtälje stad
19 april: Rimbo
26 april: Svanberga