Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förändrat arbetssätt för att höja badhusens säkerhet

1 december 2022

Badverksamheten i Norrtälje kommun jobbar ständigt för att ge kommunens invånare en så trygg upplevelse som möjligt när de besöker badhusen. Nu drar badkampanjen ”Trygg och säker” i gång med syfte att stärka säkerheten på badhusen.

En badhusanställd står bredvid en rosa roll-up där det står Bada tillsammans.

Besökarna på kommunens badhus kommer mötas av en rosa Trygg och säker-kampanj som pågår på alla badhus från och med första december. Målet med kampanjen är att öka säkerheten på anläggningarna genom att bland annat hjälpa vuxna med medföljande barn att förstå och klara av sitt ansvar vid besöket.

– När besökarna ser badvärdarna är det lätt att man tänker att badvärdarna har koll på allt och alla. Men en badvärd har många olika arbetsuppgifter och kan omöjligt vara på alla platser samtidigt. Däremot är alla badvärdar utbildade i vattenlivräddning, HLR och första hjälpen, och kommer alltid att agera om en olycka trots allt skulle ske, säger Caroline Rönnlycke Daag, enhetschef på Rimbo badhus.

Om kampanjen

Trygg och säker-kampanjen har följande fokusområden:

• Medföljande vuxen ansvarar alltid för medföljande barn och ska vara fyllda 18 år och simkunnig.
• Små och icke simkunniga barn ska vara inom gripavstånd.
• Simkunniga barn som fyllt 12 år är välkomna utan medföljande vuxen (med vårdnadshavarens godkännande).
• Badhuset är en skärmfri anläggning.

– Badhusen och alla badvärdar jobbar med visionen noll drunkningar. En drunkning sker väldigt fort, och barn drunknar tyst. Det är därför extremt viktigt att vuxna är medvetna om sitt ansvar och att alla besökare har rätt uppfattning om badvärdens roll, säger Jessica Constantinou, avdelningschef.

Blir detta en försämring för besökarna?

– Nej, det blir ett förtydligande om vilket ansvar man har som besökare och vilken roll badvärdarna fyller. Badvärdarnas viktigaste uppgift är att förebygga tillbud och olyckor, snarare än att titta på och rycka in först när olyckan väl har skett, säger Jessica Constantinou.

Vad innebär det här för badhuspersonalen?

– För badvärdarna innebär det ett mer aktivt och uppsökande arbetssätt vilket leder till att vi kan röra oss på ett annat sätt i hela anläggningen. Vi kommer också att föra en mer aktiv dialog med våra besökare om risker och riskfyllda beteenden för att i största möjliga mån undvika att en olycka sker, säger Caroline Rönnlycke Daag.

Simkunnighet

– En annan viktig samsyn mellan badgäster och badpersonal är begreppet simkunnighet. Där är vi noga med att under kampanjen upplysa om att vi i Sverige utgår från den nordiska definitionen* av begreppet när vi pratar om simkunnighet, säger Jessica Constantinou.

* Simkunnig anses den som kan falla i vattnet, få huvudet under ytan och efter att åter ha tagit sig upp till ytan, kan simma 200 meter på djupt vatten varav 50 meter på rygg.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.