Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Så blir kvarteren runt Hamnplan

29 september 2022

Destinationshotell, bostäder och en pirbyggnad – alla i klimatsmart trä. Innehåll och utseende för de tongivande kvarteren längst ut i Norrtälje Hamn har tagit form och nu står det klart vem som ska utveckla projektet.

Illustration som visar Norrtälje hamn utifrån ett fågelperspektiv, i förgrunden Norrtäljeviken och båtar, i bakgrunden stadsbilden och horisont.

AF Gruppen och Prevelop har tagit fram det vinnande förslaget i nära samarbete med Norrtälje kommun. Visionsbild: Koncept/AFRY/Sydväst arkitektur och landskap

Markanvisningstävlingen för kvarteren vid Hamnplan längst ut mot Norrtäljeviken väckte stor uppmärksamhet när den presenterades i maj 2021. Kvarteren skulle, utöver bostäder, omfatta hotell och ge förutsättningar för konferens, evenemang, kultur samt restauranger och butiker.

Kraven från kommunen var tydliga: De nya kvarteren skulle utveckla Norrtälje som besöksmål, välkomna både stora och små med en mångfald av mötesplatser och aktiviteter och erbjuda ett landmärke som lockar både Norrtäljebor och mer långväga besökare. Hållbarhet skulle stå i fokus och de nya kvarteren skulle byggas och drivas klimatsmart.

Bland de tävlande valdes AF Gruppen och samarbetspartnern Prevelop ut och deras förslag har vidareutvecklats i nära samverkan med Norrtälje kommun.

Nu är kommunen och de vinnande parterna redo att presentera kvarteren runt Hamnplan och på piren: Miljö- och resurssmarta kvarter bestående av bostäder, hotell och pirbyggnad, som i huvudsak byggs av klimatsmart trä.. Gestaltningen är inspirerad av det gamla fiskelägets bodar, stadens småskaliga träbebyggelse och den tidigare kurorten.

Norrtäljes nya samlingsplats vid vattnet

Piren längst ut i Norrtälje Hamn kommer att öppnas för allmänheten och får en publik byggnad och ett havsbad med aktiviteter för bad- och båtliv.

Hotellet blir ett destinationshotell med spa-inriktning och cirka 135 rum, som stärker Norrtälje som besöksdestination. Byggnaden blir ett inseglingsmärke som kommer synas långt ut i Norrtäljeviken. Hotellets spa-anläggning, event- och festvåningar får en spektakulär utsikt över hamninloppet. I det publika bottenplanet finns restauranger, caféer, butiker och en vinterträdgård som binder ihop kvarteren – allt i direkt anslutning till Hamnplan som blir Norrtäljes största torg.

Bostadskvarteret planeras för cirka 123 bostäder, med stor variation i lägenhetsstorlekar, från ettor till större tvåplanslägenheter. Bostadskvarteret får också en grönskande innergård, delad takterrass och stora, gemensamma arbetsytor.

Illustration som visar byggnader i det nya kvarteret vid hamnplan i Norrtälje hamn.

Bilden: Inspirationen till byggnaderna kommer bland annat från Norrtälje stads karakteristiska, varierade fasader. Visionsbild: Koncept/AFRY

– Projektet skapar värden både för oss som bor i Norrtälje, för besöksnäringen och för näringslivet i stort. Med utbyggnaden av Norrtälje hamn får vi en levande och utvidgad stadskärna, mötesplatser för alla vid vattnet och en ännu större dragningskraft som besöksdestination, säger Carolina Sahlén, projektledare för hållbar stadsutveckling i Norrtälje.

Samverkan mellan projektutvecklare och kommun

Det slutliga förslaget har utarbetats av AF Gruppen, Prevelop samt kommunens tjänstemän och politiker i en process med flera gemensamma arbetsmöten under våren och sommaren.  

– Det konstruktiva lagarbetet med våra professionella samarbetspartners i Norrtälje kommun har gett oss djup insikt i visionen för Norrtälje Hamn. Tillsammans har vi kunnat utveckla de bästa lösningarna för att uppnå kommunens högt ställda mål för gestaltning och hållbarhet, säger Adam Hantash, regionchef Öst, AF Projektutveckling, som utvecklar kvarteren runt Hamnplan i samarbete med Prevelop.

Illustration som visar den yttre delen kvarteret 9ab vid Hamnplan.Bilden: I pirbyggnaden finns plats för restauranger, mötes- och evenemangslokaler. Visionsbild: Koncept/AFRY

Vad händer härnäst?

  • Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har föreslagit att kommunstyrelsen säger ja till ett markanvisningsavtal om utbyggnaden i Norrtälje Hamn, enligt projekt- och bebyggelseförslaget för kvarteren 9AB + C.
  • Kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet den 10 oktober och därefter går det vidare för slutligt beslut i kommunfullmäktige den 24 oktober.
  • Målet är att sätta spaden i jorden under 2025 och att hotellet ska kunna invigas 2027- 2028.
  • Bostäderna byggs som bostadsrätter och förväntas stå klara för inflyttning vid samma tid.

 

Om byggprojekten i Norrtälje hamn på webbplatsen Norrtälje växer

Frågor och svar om kvarteret 9 ab – Hamnplan

 

Vad innebär en markanvisning?

En markanvisning innebär att exploatören får en exklusiv rätt att få pröva sitt förslag i en detaljplaneprocess och rätt att senare få köpa kommunens mark i ett visst område enligt överenskomna villkor. Själva markaffären sker vid ett senare skede genom ett marköverlåtelseavtal. I Norrtälje Hamn sker marköverlåtelsen samtidigt med eller efter att en detaljplan antas för kvarteren. Arbetet med detaljplan påbörjas strax efter att avtalet om markanvisning är beslutat.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.