Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Digitalt möte 23 maj om detaljplan för Magasinet 19

12 maj 2022

Måndag den 23 maj hålls digitalt möte om ny detaljplan för fastigheten Magasinet 19, mellan Sandgatan och Estunavägen, i Norrtälje stad.

Norrtälje kommun bjuder in till informationsmöte för boende i anslutning till fastigheten Magasinet 19 om start för arbete med ny detaljplan. Magasinet 19 ligger på östra sidan Sandgatan mot Estunavägen och utgörs idag av bilanknutna verksamheter, som bilförsäljning, verkstad, biluthyrning och bensinstation.

Syftet med informationsmötet är att berätta bakgrunden till projektet, vad projektet innebär och informera om hur du som närboende kan medverka och påverka din närmiljö under planprocessen. Under informationsmötet bjuds även mötesdeltagarna in till en dialogpromenad i området, vilken planeras till den 1 juni.

Tid: Måndag den 23 maj kl. 18.00–19.00.
Plats: Mötet sker digitalt via mötesplattformen Teams.

Området planeras för bostäder och omlokalisering av de bilanknutna verksamheterna ses över vid Görla, inte långt från Görla industriområde, E18 och Södra kustvägen.

Tidsplan för framtagande av detaljplan för Magasinet 19:

  • Informationsmöte 23 maj
  • Samråd – höst/vinter 2022
  • Granskning – vår 2023
  • Antagande – höst/vinter 2023

Se länken till mötet samt läs mer om detaljplanen här.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.