Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Paus i stadsutvecklingsprojekt Närheten

22 februari 2022

Stadsutvecklingsprojektet Närheten vid Norrtälje stads södra infart har pausats tillsvidare i väntan på kommunens kapacitetsutredning gällande vatten och avlopp.

Under första halvåret 2021 antogs planprogrammet för ny bebyggelse och utveckling i stadsdelen kallad Närheten vid Norrtälje stads södra infart. Nästa steg i planeringsprocessen för att förverkliga stadsdelen är att påbörja en första detaljplan. Kommunen har valt att avvakta med att starta denna process i väntan på den pågående utredningen om tillgänglig kapacitet vad gäller framför allt vatten- och avlopp-kapaciteten samt elnät och fjärrvärmenät i Norrtälje stad.

Kapaciteten i systemen är i nuläget begränsad och ytterligare bostäder, bland annat Närheten, kan tillsammans med övrig ny bebyggelse i staden, riskera att Lindholmens nuvarande reningsverk överbelastas om kapaciteten överskrids. Innan det är klarlagt hur stor kapacitet som finns att tillgå de närmsta åren avvaktar vi därför med planläggningen av området.

Trots att planeringen av ny bebyggelse pausad kommer det ändå att ske vissa åtgärder inom det aktuella området. Bland annat kommer det att byggas en avloppsledning som ska försörja den nya stadsdelen Lommarstranden. Ledningen ska passera genom Närheten och gå vidare till pumpstationen vid den nya brandstationen.

Projektering av denna överföringsledning har påbörjats, så att den ska kunna byggas och tas i drift innan inflyttningen i Lommarstranden påbörjas. Byggandet av ledningen med grävarbeten med mera beräknas påbörjas under 2022.

Läs mer om stadsprojekt Närheten.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.