Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dags att söka lokal utvecklingspeng för 2022

1 februari 2022

Nu öppnar ansökan för Lokal utvecklingspeng för 2022. Föreningar och organisationer med goda idéer för att utveckla landsbygd och skärgård i Norrtälje kommun kan söka medel.

Cykelfärd i höstlandskap.

Norrtälje kommun har Stockholms läns största landsbygd och skärgård, och halva kommunens befolkning bor utanför de stora tätorterna.

Lokal utvecklingspeng för landsbygd och skärgård ska stödja det omfattande lokala utvecklingsarbete som finns i hela Norrtälje kommun. Förutom att det finns möjligheter till stöd för att förverkliga föreningars idéer i form av till exempel platsutveckling syftar stödet även till att förbättra dialog, delaktighet och den lokala demokratin. Norrtälje kommun vill med detta stöd uppmuntra och stimulera den utvecklingskraft som finns inom lokalt förankrat utvecklingsarbete.

– Jag tycker att det här är ett bra smörjmedel för de många goda lokala initiativ som finns i och på vår stora landsbygd och skärgård. Det är ett exempel på hur samverkan mellan det offentliga och civilsamhället är prioriterat för oss. Jag ser fram emot att få se nya spännande idéer som gynnar utvecklingen, säger Per Lodenius (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

För 2022 finns 850 000 kronor i lokal utvecklingspeng och det är ett brett fält av aktiviteter som kan få bidrag:

  • Stöd till lokala utvecklingsgrupper
  • Stöd för upprättande av lokala utvecklingsprogram
  • Bidrag till platsutveckling
  • Idéstöd och förstudier

Godkända ansökningar tilldelas från 10 000 kronor och uppåt beroende på åtgärd och aktivitet. Vilka beloppsgränser som gäller för olika åtgärder framgår av den fördjupade informationen som du hittar på kommunens webb. Det maximala beloppet för investeringar får dock inte överstiga 100 000. Bidrag kan ej ges till åtgärder som omfattar grävningsarbeten.

– Den lokala utvecklingspengen och dess utfall visar vikten av att det finns friare kommunala medel för mindre åtgärder som tillsammans med de lokala utvecklingsgruppernas engagemang och ideella arbete gör stor skillnad för skapandet av bland annat attraktivare inomhus- och utemiljöer. Det betyder mer för landsbygdens utveckling än man kan tro, säger Torkel Andersson, utvecklingsstrateg på kommunens näringslivsavdelning.

Tidigare år har lokal utvecklingspeng bland annat beviljats för etablering av ett utegym på Blidö, i Finsta och i Sättra by, en näridrottsplats i Grisslehamn, skapande av aktivitetsparker/naturparker, iordningsställande av vandringsstigar och upplevelseprojekt samt bidragit till trevligare ute- och trafikmiljöer i Riala och Herräng. Totalt har 75 ansökningar beviljats bidrag sedan starten 2018.

Utvecklingspeng för 2022 kan sökas fram till 1 april. Vid bedömning av ansökningar läggs särskilt vikt på jämställdhets- och ungdomsperspektivet.

Mer om lokal utvecklingspeng här
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.