Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nya riktlinjer för föreningar att söka bidrag från 2022

26 november 2021

Norrtälje kommun är en föreningstät kommun med många aktiva medlemmar inom kultur och fritidsområdet. Många ideella föreningar kan söka bidrag hos kommunen och från och med 2022 finns det nya bidragsregler som ska göra sökandet tydligare. Det finns även nya bidrag att söka och nya föreningskategorier som inkluderas.

Barn som spelar fotboll

På Kultur- och fritidsnämnden den 11 november antogs förslaget om nya bidragsregler. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2022.

Genom ekonomiskt bidrag till ideella föreningar vill Norrtälje kommun stimulera till ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som ger upplevelser, personlig utveckling, god livskvalitet och en stärkt folkhälsa för kommunens invånare.

– Det är väldigt glädjande att det nu kommer blir tydligare och enklare hur föreningarna kan söka bidrag. Det är viktigt att föreningarna får lägga sina ideella krafter på verksamheten och inte onödig administration, säger Bengt Ericsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Utredning har lett till nytt bidragskompendium

Bakgrunden till det här nya tydligare reglerna är att under 2021 har en bidragsutredning pågått. Syftet har varit att jämföra Norrtäljes bidragssystem och kommunens stöd till ideella föreningar inom kultur och idrott med andra kommuner i Sverige. Detta för att se om det egna systemet kan utvecklas eller förbättras. Utredningen har gjort att ett nytt bidragskomepndieum med alla regler har skapats, ”Allmänna riktlinjer för föreningsbidrag”.

– Den omfattande bidragsutredningen visade på en del utvecklingspotential. Ledordet för de nya bidragsreglerna är transparens och tydlighet, och det tycker jag att vi har lyckats med. Även att möta dagens barn och unga genom ett nytt ledarbidrag för att uppmuntra till spontanidrott är positivt. Andra förändringar är att pensionärsföreningar uppmuntras till ökad aktivitet och anläggningsbidraget även inkluderar hembygdsgårdar. Kategorin övriga föreningar försvinner men ersätts av kategorin vuxenföreningar, säger Anna Eneroth, verksamhetsutvecklare.

Ett nytt bidrag som går att söka från och med 2022 är ledarbidrag. Nya bidragskategorier är: vuxenföreningar, kulturföreningar/hembygdsgårdar inkluderas i anläggningsbidraget.

Det nya bidragskompendiet

För de föreningar som är intresserade av att söka bidrag finns allt samlat i det nya bidragskompendiet. Här hittar du det nya bidragskompendiet.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.