Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bredbandssamordnaren varnar för oseriösa försäljningstekniker

25 november 2021

Utbyggnaden av fibernät i kommunen pågår just nu i hög takt och med många aktörer inblandade. Det är beslutat i vår nationella bredbandsstrategi att marknaden i huvudsak ska driva och finansiera utbyggnaden.

Traktor gräver ner bredband.

Anslutning till fibernät är frivilligt och köps genom någon av nätägarna som genomför försäljningskampanjer i kommunen. Kommunorganisationen har dock fått in signaler om att det förekommer viss ryktesspridning och ibland rena osanningar i försäljningen. Vi vill därför reda ut några av de frågor som upprepat inkommit till oss. 

  • Det finns inget juridiskt hinder mot att flera aktörer bygger nät i samma område. På många platser i kommunen finns flera nätägare närvarande och de kan inte juridiskt stänga varandra ute från områden. 
  • Aktörerna gör inga affärsuppgörelser sinsemellan om vem som ska bygga i ett visst område. Den typen av marknadsuppdelning det skulle innebära om nätägarna säljer, köper eller på annat sätt bestämmer vem som ska bygga var är inte tillåten. 
  • Det finns inga hinder mot att flera nätägares fiberledningar ligger på samma fastighet. För att få tillåtelse att gräva ner fiber på någons mark behöver nätägarna så kallade markupplåtelseavtal. Dessa innebär inte på något sätt ensamrätt till marken utan flera ledningsägare kan ha infrastruktur på samma yta så länge de tar hänsyn till regler om säkerhet. 
  • Vi som invånare är aldrig juridiskt tvingade att välja en viss nätägare. Valfriheten finns alltid men en nätägare kan välja att avstå från att bygga i ett område, exempelvis på grund av för få kunder och därmed låga intäkter. 

Norrtälje kommun har en tät kontakt med samtliga nätägare som bedriver försäljning i Norrtälje kommun och så snart ni stöter på försäljningsargument som låter tvingande, för bra för att vara sanna eller allt för aggressiva är vår vädjan att ni kontaktar bredbandssamordnare Rasmus Lundholm på telefon 0739623755 eller mejl rasmus.lundholm@norrtalje.se.

Ni kan där få stöd i att reda ut hur situationen ser ut i ert område och möjliggör att kommunorganisationen kan utöva påtryckningar mot nätägare med aggressiv eller ej sanningsenlig försäljning. 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.