Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Systematisk uppföljning av läskunskaper lockade utbildningsministern till Norrtälje

8 oktober 2021

Ny systematisk uppföljning på individ-, klass-, årskurs- och skolnivå varje kvartal förbättrar elevernas läskunskaper. Resultat gör det enklare att prioritera resurserna. Det här lockade utbildningsminister Anna Ekström till Norrtälje för att få veta mer.

Utbildnignsminister Anna Ekström tillsammans med personal från Norrtälje kommun utanför kommunhusets entré.

Från vänster: Jenny Nordström, förvaltningsdirektör , Robert Beronius (L), ordf barn- och skolnämnden, Anna Ekström (S), utbildningsminister, Johan Kant, verksamhetschef grundskolan, Inger Lundström, rektor Frötuna skola.

– Fortfarande lämnar några elever i Norrtälje kommun grundskolan utan behörighet till nationellt program på gymnasiet varje år. I hela Sverige handlar det om 12 000 till 15 000 ungdomar årligen. Målet med det arbete vi infört är att alla elever i Norrtälje kommun ska vara behöriga till gymnasiet när de lämnar årskurs 9, säger Johan Kant, verksamhetschef för grundskolan.

Det arbete Johan Kant hänvisar till är en ny systematisk uppföljning av elevernas läs- och matematikkunskaper i årskurserna 1, 2 och 3 i alla kommunala skolor. Sedan förra läsåret följer skolan upp elevresultaten i läsning och matematik varje kvartal och prioriterar sedan resurserna så att de elever som behöver mer stöd kan få det. Man arbetar med LUS (Läsuppföljningsschemat) för läsning och Diamant för matematik.

– Läsning är grunden till all inlärning, även matematik där lästalen sätter käppar i hjulen på svaga läsare. En god läsare utvecklar också det abstrakta tänkande vilket får till följd att det logiska tänkandet som ställs i matematik påverkas positivt, säger Johan Kant.

Utbildningsministern på besök

Just satsningen på uppföljning av läskunskaperna lockade utbildningsminister Anna Ekström (S) att besöka Norrtälje kommun i veckan och få höra mer om arbetet.

– Uppföljning brister på många håll i landet så därför var jag nyfiken just på hur Johan Kant och Norrtäljes skolor jobbat och hittat en modell för den här viktiga systematiska uppföljningen av läskunskaperna. Det var även intressant att höra rektorernas syn på saken, de sitter ju mellan kommunförvaltningen och undervisningen som sker i klassrummen, säger Anna Ekström.

– Kommunerna har ett väldigt stort ansvar över skolan i Sverige. Skolan är decentraliserad och det är kommunernas ansvar sedan 90-talet att följa upp resultat och sätta in resurser när och där det behövs, säger Anna Ekström.

Uppföljning säkerställer rätt kunskaper

Genom att följa upp elevernas resultat varje kvartal skapas förväntningar på skolan att något ska göras.

– Det handlar om höga förväntningar, vi ska ha koll på varenda elev från lågstadiet tills de lämnar grundskolan så att ingen glider igenom skolsystemet utan att lära sig det de har rätt att kunna, säger Johan Kant.

En av rektorerna som träffade utbildningsministern var Inger Lundström, rektor på Frötuna skola.

– Det här fungerar jättebra, inte minst eftersom vi har så skickliga lärare. Vi ser redan en stor skillnad på läsningen. Det är den frekventa uppföljningen som vi gör varje kvartal som gör att det blir enklare för lärarna att arbeta kreativt med läsningen, de kan sätta in rätt åtgärder för eleverna, säger Inger Lundström.

Kommunala Rodengymnasiets rektor Gustav Johansson var med på mötet med utbildningsministern och pratade om hur gymnasiet jobbar med att följa upp elevernas kunskapsutveckling i de olika kurserna de läser.

– Vi gör en resultatanalys per termin med alla elever där vi ser vilka elever som inte riskerar få examen. Utifrån denna analys så sätter vi in åtgärder för att stötta eleverna. Så den systematiska uppföljningen är ett viktigt verktyg för att vi ska fånga upp och stötta de elever som behöver insatser för att nå målen, säger Gustav Johansson.

God läsförståelse på lågstadieskolorna

Den sammanställning som gjorts av läsåret 20/21 visar att läget för läskunskaper är gott på lågstadieskolorna i Norrtälje kommun. Detta i en tid då Coronapandemin har svept över världen och till stor del förlamat samhället. Flera skolor har nått goda resultat medan andra har uppnått mycket goda resultat.

– Under läsåret har rektorerna tagit kontroll över läsläget på varje enskild skola och med evidens kunnat slå fast en tydlig utveckling av läskunskaperna. Det ger oss goda förhoppningar om att vi kommer fortsätta få allt fler elever att gå ut grundskolan med behörighet till de nationella programmen, säger Jenny Nordström, förvaltningschef för barn- och utbildningskontoret.

Här hittar du rapporten i sin helhet

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.