Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ny översiktsplan för Norrtälje kommun med sikte på 2050

14 september 2021

Norrtälje kommun har en ständigt ökande befolkning, vilket förutsätter att vi tillgodoser behovet av bostäder och arbetsplatser och att den kommunala servicen utvecklas. En ny översiktsplan, med sikte på år 2050 och som invånarna kan påverka, tas nu fram för att tillgodose framtidens behov.

En flicka står på stranden och tittar på havet.

Norrtälje kommuns gällande översiktsplan fram till 2040, som ska visa kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön, antogs 2013. Sedan dess har flera delar av planen förverkligats, samtidigt som omvärlden utvecklats. Förutsättningarna har förändrats och kommunens framtidsmål har blivit skarpare. Därför ska en ny översiktsplan tas fram, Översiktsplan 2050.

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som anger den övergripande riktning för hur kommunen ska utvecklas på lång sikt. Planen är inte juridiskt bindande, utan ska vara vägledande för planeringen i kommunen och för bostadsbyggnation i form av bygglov och detaljplaner.

Översiktsplan 2050 ska även ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska nyttjas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras i framtiden. Här finns också redovisningar för hur kommunen avser att ta hänsyn till och samordna relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen.

Här kan du läsa mer om Översiktsplan 2050.

Var med och påverka din framtid – delta i enkäten för Norrtälje kommuns översiktsplan 2050

I arbetet med översiktsplanen är dialogen med kommunens invånare en förutsättning för att tillgodose framtidens behov och skapa bästa möjliga livs- och näringslivsmöjligheter. Ett första steg i översiktsplaneprocessen är den tidiga dialogen för att kunna fånga upp allmänhetens synpunkter och kunskaper inom olika områden i ett tidigt skede av processen.

Under perioden 14 september till 22 oktober genomför därför kommunen en inledande webbenkät, som en del av medborgardialogen, för att få del av allmänhetens synpunkter, önskemål och kunskaper för att skapa bästa möjliga livsförutsättningar i Roslagen.

Här hittar du ÖP-enkäten, som också finns på finska och engelska samt i analog form.

Med de synpunkter, önskemål och kunskaper som lämnas i enkäten har kommunen ytterligare bättre förutsättningar att skapa en framtidens kommun och Roslagen för alla.

Översiktsplaneprocessen har efter enkäten två formella dialogtillfällen, där berörda eller allmänt intresserade ges möjligheten att lämna in synpunkter på förslaget som tas fram. De kallas samråd och granskning och pågår under minst två månader.

Läs mer om hur översiktsplanen tas fram.

Varför skriver vi det här?

Mål och budget 2021-2023.

Målområde 3, sida 14: Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånaren först.

Målområde 7, sida 16: Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.