Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Byggstart för Lommarstranden till nyår

3 september 2021

Norrtälje kommun har tilldelat NCC Sverige AB entreprenadkontraktet för kommunens VA-, gata- och parkarbeten i den nya stadsdelen Lommarstranden i Norrtälje stad. Under hösten påbörjas planerings- och projekteringsarbete och byggnadsarbetena i det nya bostadsområdet bedöms kunna starta kring årsskiftet.

Illustration över Lommarstranden

Den första etappen i byggnationen av Norrtälje stads nya stadsdel Lommarstranden tar nu ett steg framåt och runt nyår 2021/2022 beräknas byggnadsarbeten inför uppförandet av bostadshus att kunna påbörjas.

Uppdatering 2022-01-17: Byggstart beräknas till våren 2022.

Det är byggföretaget NCC Sverige AB som Norrtälje kommun tilldelat entreprenadkontraktet för att utföra de VA-, gata- och parkarbeten som utgör grunden för att den nya stadsdelen Lommarstranden i Norrtälje stad och som är en förutsättning för byggprocessen ska kunna gå vidare. Under hösten påbörjas ett gemensamt planerings- och projekteringsarbete med kommunen och byggnadsarbetena på plats bedöms att sedan kunna starta direkt efter det är klart, vilket bedöms bli till årsskiftet.

Närmare 500 nya bostäder med närhet till natur och kommunikationer i första etappen

I området kommer totalt cirka 1 200 bostäder att byggas, varav de ungefär 500 i etapp 1 beräknas vara färdiga 2027. I den nu aktuella etapp 1 kommer det att byggas flerbostadshus och radhus i upplåtelseformerna bostadsrätt och hyresrätt samt att det även planeras för en förskola.

Under större delen av arbetet med etapp 1 kommer det finnas tillgång till de områden som idag nyttjas för motion och friluftsaktiviteter. Tydlig information kommer att sättas upp under de kortare perioder då det inte är lämpligt att vistas i området.

Lommarstranden är placerat med närhet till Norrtälje centrum och till den planerade Terminal Campus, som genom att mer effektivt binda ihop lokaltrafik, fjärrbussar och pendlarparkeringen utökar kapaciteten för busstrafik i regionen, vilket är en fördel för kommunikations- och pendlarläget för invånare i den nya stadsdelen.

Lekplats kommer att byggas i parkområdet som kommer att anläggas i anslutning till bostadsområdet i etapp 1. I parkområdet kommer det att finnas gott om plats för lek under alla årets säsonger. Det finns planer för att rusta upp de bryggor som idag finns i området och det planeras även för att bygga ytterligare en brygga som möjliggör för bad som komplettering till Lommarbadet på andra sidan sjön Lommaren.

Vision som innefattar trygghet och närhet

Ambitionen är att Lommarstranden ska bli ett bostadsområde så fritt från biltrafik som möjligt, för att skapa ett tryggt område för bland annat barn samt för att bevara naturvärden i närområdet. Det är bland annat därför de parter som är inblandade i projektet bygger den Sociala Noden, vilket är ett parkeringshus som ligger centralt i området och tillgodoser parkeringsbehovet för de planerade flerbostadshusen. De radhus som planeras kommer att ha egna parkeringar.

Visionen för Lommarstranden är ”stadsnära naturliv”, vilket innebär att med så varsamhand om möjligt ta platsen i anspråk och åstadkomma en tydlig identitet med höga sociala värden.

Klicka här och läs mer om bostadsområdet Lommarstranden.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.