Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nytt coronapaket: Nystart Norrtälje värt 26 miljoner

3 juni 2021

För att mildra de negativa effekterna av coronapandemin har ett fjärde coronapaket tagits fram av Allians för Norrtälje kommun. Med coronapaketet Nystart Norrtälje satsar kommunen 26 miljoner kronor för att åtgärda negativa effekter som uppkommit under året.

– Utvecklingen i samhället går nu i en positiv riktning och förhoppningsvis kan vi lämna pandemin bakom oss i slutet av 2021. Men för att åtgärda negativa effekter som uppkommit under 2021 och mildra de långsiktigt negativa effekterna av pandemiåret 2021 har vi valt att satsa över 26 miljoner kronor på ett fjärde coronapaket – Nystart Nortälje. Det här är en bred satsning med fokus på skolan för att vi tillsammans ska kunna lyfta Norrtälje kommun, men utan att vi påverkar kommunens budgeterade resultat, säger Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ökat utrymme för oförutsedda utgifter

Coronapandemin har präglat såväl år 2020 som år 2021 och påverkat samhällsutvecklingen och ekonomin på global, nationell och lokal nivå, såväl direkt under pandemiåren men även för åren framöver. För att ta höjd för den osäkra utvecklingen skapades ett större utrymme än vanligt för oförutsedda kostnader i budgeten för 2021. I Kommunstyrelsens ram för 2021 finns per april reserverat 52,5 mnkr under Kommunstyrelsens oförutsett. Detta för att kunna hantera akuta behov och behov som inte kunnat identifieras till åtgärd och resursinsats vid budgetarbetet.

– Ramökningarna är medvetet inte strikt bundna till specifika aktiviteter, utan nämnderna får ett visst utrymme för flexibilitet för att kunna sätta in insatser där de gör störst nytta och effekt. Det blir insatser på såväl näringslivsfrämjande åtgärder och trygghetsåtgärder, som ungdomsidrott och kultur i omsorgen, säger Anders Olander (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

– Barn och unga i skolan har drabbats hårt av pandemin eftersom många inte kunnat få undervisning på plats i skolorna. Därför känns det jättebra att vi kan tillföra totalt 17 miljoner kronor till grundskolan och gymnasiet för åtgärder som förstärkt lovskola, förlängning av terminen, utökad sommarskola för avgångselever, gratis omtentor och möjlighet till extraundervisning, säger Robert Beronius (L), barn- och skolnämndens ordförande.

– Det känns väldigt bra att vi har medel att satsa på de som kanske drabbats värst av pandemin. Socialnämnden får till exempel 1 miljon kronor för att kunna satsa på kontaktpersoner för ungdomar och vi möjliggör för nya sociala insatser inom både finskt förvaltningsområde och Norrtälje Hjälper, säger Göte Vaara (KD), gruppledare.

Beslut i kommunfullmäktige den 21 juni

För att finansiera detta utnyttjas kommunstyrelsens anslag för oförutsett. Ramökningarna är medvetet inte strikt bundna till specifika aktiviteter, utan ett visst utrymme för flexibilitet ges till respektive nämnd för att kunna sätta in insatser där de gör störst nytta och effekt. Användning av medel ska återrapporteras i bokslutet för 2021. Slutligt beslut om Coronapaket: Nystart Norrtälje tas i kommunfullmäktige den 21 juni.

Ökning av budgetramen 2021 för

Barn och skolnämnden  15 mnkr
Utbildningsnämnden 2 mnkr
Kultur- och fritidsnämnden 2 mnkr
Socialnämnden  1 mnkr
KSON 0,8 mnkr
Kommunstyrelsen 5,3 mnkr
Totalsumma 26,1 mnkr

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.