Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kraftigt förbättrad studiero i kommunens grundskolor

9 juni 2021

Årets utbildningsenkät visar att studieron i Norrtälje kommuns skolor fortsätter öka och ligger nu över riksgenomsnittet för årskurs 5. Fokus på trivselregler och lärande är en del av bakgrunden till ökad trivsel.

Elever arbetar i klassrum.

– Trygghet och studiero i klassrumen är en grundförutsättning för lärande och goda studieresultat. För att nå dit har vi i Allians för Norrtälje kommun lyft detta som ett fokusområde i barn- och skolnämndens verksamhetsplaner. Det är därför både väntat och mycket bra att våra elever nu känner en större studiero i klassrummen än på många år. Jag är därför mycket nöjd med att skolornas utvecklingsarbete för en ökad studiero har gett så goda resultat, säger Robert Beronius (L), ordförande i barn- och skolnämnden.

För tredje året i rad ökar nu antalet elever i de kommunala skolorna som anser att de kan arbeta i lugn och ro på lektionerna. Det visar de undersökningar Skolinspektionen och Norrtälje kommun gör i bland annat årskurs 5 och årskurs 9. Ökningen är särskilt påtaglig i årskurs 5 i den senaste mätningen, där 73 procent av eleverna anser att de har studiero på lektionerna, vilket är en ökning med 15 procentenheter.

– Vi har infört mobilfria klassrum och antagit nya riktlinjer för ordnings- och trivselregler på våra skolor. Alliansen har tillsammans med skolorna och förvaltning fokuserat på vårt systematiska kvalitetsarbete med ett gemensamt krafttag för att komma tillrätta med studieron, säger Linda Hiort af Ornäs (M), vice ordförande i barn- och skolnämnden.

– Det här är det bästa resultatet sedan mätningarna började göras sedan 2014 och är en påtaglig förbättring sedan 2018 då endast 58 procent av eleverna svarade att de hade studiero på lektionerna. Det innebär också att andelen elever som anser att de har studiero på lektionerna överträffar genomsnittet i riket, som ligger på 69,5 procent, säger, Henrik Eriksson (C), gruppledare i barn- och skolnämnden.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.