Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Markanvisningstävling – Norrtälje Hamn etapp 3

6 maj 2021

Norrtälje kommun inbjuder härmed till intresseanmälan (prekvalificering) för deltagande i markanvisningstävling i Norrtälje Hamn.

Markanvisningstävling – Norrtälje Hamn etapp 3

Markanvisningen kommer att ske i flera steg med utgångspunkt i en intresseanmälan där 2-3 intressenter väljs ut för vidare markanvisningsprocess. Syftet med markanvisningen är att hitta en lämplig byggherre för en kommande markförsäljning efter detaljplaneläggning av aktuell mark.

Inriktningen för markanvisningen avseende kvarter 9AB är:

  • Hotell med konferens och med möjlighet till kultur/kulturevenemang
  • Övriga lämpliga funktioner som kan kombineras med ovan, till exempel kontorslokaler
  • Lokaler i bottenplan (centrumverksamhet – butiker, handel, restaurang med mera)
  • Bostäder med fri upplåtelseform
  • Minst 16 000 BTA ovan mark

Kommunen ser också ett intresse och möjlighet till ett arrende eller liknande rättighet för kvarter 9C beläget på piren i syfte att uppföra och driva kompletterande verksamhet av publikt slag om detta kan bidra och fungera i ett helhetskoncept tillsammans med verksamhet i kvarter 9ab samt erbjuda service till kommunens stadsbad invid piren. Anbudslämnare kan i dialog med kommunen erbjudas detta om detta kan stärka attraktionen kring hamnen, kvarteren.

En bedömningsgrupp på kommunen kommer bedöma inkomna intresseanmälningar och besluta om vilka intressenter som får deltaga (prekvalificerar sig) i markanvisningstävlingen. Bedömningen  kommer att baseras på bl.a. intressentens erfarenhet, tidigare genomförda projekt, förmåga att utveckla fastigheten och dennes kapacitet för att genomföra önskad inriktning.  I övrigt hänvisas till redovisad markanvisningsprocessen enligt avsnitt 6 i inbjudan.

Klicka här för att komma till inbjudan för markanvisningstävlingen.

Intresseanmälan lämnas senast den 5 juli 2021

Beslut om vilka intressenter som prekvalificerar sig och erbjuds möjlighet att deltaga i markanvisningstävlingen steg 1 lämnas senast 2 september 2021.

Från och med skedet Projektförslag steg 1 kommer intressenter benämnas anbudslämnare genom att man i detta skede lämnar stegvis bindande anbud enligt markanvisningsprocessen.

Sekretess gäller under anbudsperioden fram till att markanvisningsavtal tecknats med någon anbudslämnare.

För övrig information, process och tider hänvisar vi till inbjudan och bilagor.

Bilagor för Markanvisning Norrtälje Hamn kv 9AB

Kontakt - kompletterande information och frågor & svar

Kompletterande frågor ska ställas via e-post till:
sofi.tillman@norrtalje.se eller pernilla.logren@norrtalje.se

Frågor och svar som är av relevans för anbudsprocessen kommer delges samtliga anbudslämnare enligt principen om likabehandling.

Vid önskemål om platsbesök kontaktas pernilla.logren@norrtalje.se.

Intresseanmälan och anbud skickas till:

Norrtälje kommun
Att. Sofi Tillman
Box 800
761 28 Norrtälje

eller

sofi.tillman@norrtalje.se

OBS! Märk Intresseanmälan/Anbudet/Epost/Försändelser i övrigt med:

"Markanvisning kv 9AB Norrtälje Hamn"

Läs mer om Norrtälje Hamn här.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.