Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Många hyresrätter i Norrtäljes nya stadsdel Närheten

26 april 2021

Planprogrammet för bostadsområdet Närheten invid Norrtäljeporten och nya Terminal Campus är antaget och innebär bland annat bostäder med många nya hyresrätter, fler verksamhetslokaler, ny skola och förskola samt bättre kommunikations- och pendlingsmöjligheter.

Norrtälje stad är attraktiv och inflyttningen stor, vilket också befolkningsökningen på runt 1 000 personer per år i kommunen i stort visar. Därför behöver det skapas fler bostäder i staden och det krävs också utveckling av den service och de funktioner som den ökande befolkningen behöver.

Det antagna planprogrammet för bostadsområdet Närheten möjliggör mellan 1 500 och 2 000 bostadslägenheter i stadskvarter vid södra infarten till Norrtälje. Den största markägaren i området är ett bostadsbolag som bygger och förvaltar hyresrätter och över 40 procent av bostäderna förväntas därför bli hyresrätter, särskilt i den första etappen.

– Området har stor potential att bli ett riktigt bra bostadsområde och samtidigt en levande stadsdel med många viktiga vardagsfunktioner, säger Leif Sörensson, projektledare för stadsutvecklingsprojektet.

Programmet omfattar också en skola, en förskola och ett äldreboende samt mobilitetshus för olika typer av färdmedel, men även kontor, hotell och lokaler för bland annat butiker och restauranger. Till det byggs gator och torg samt en park. Utveckling sker också av möjlighet till rekreation samt andra funktioner i naturområdet i den södra delen av området, som ligger i direkt anslutning till skolan och förskolan och kommer att vara en stor tillgång för dem. Planeringen är gjord för att skapa goda kommunikationer, många mötesplatser i den nya stadsdelen och att skapa en trivsam miljö med bästa möjliga vardagsliv för boende och näringsliv.

– Vi planerar utöver bostäder även för verksamhetslokaler, så att till exempel de verksamheter som idag finns i området ska kunna fortsätta att vara verksamma i den nya stadsdelen om de vill. Det kommer också att finnas lokaler och kontor för nya verksamheter som vill etablera sig här. Vi vill mycket gärna att befintliga verksamheter blir kvar inom området och det blir en viktig fråga i den fortsatta projektutvecklingen att försöka beakta verksamheternas behov, säger projektledare för hållbar stadsutveckling Carolina Sahlén. Men det är en komplex fråga där många aktörer samspelar.

Planprogrammet tar även upp utveckling av pendlarparkeringen och busshållplatserna vid den nya Terminal Campus, som genom att mer effektivt binda ihop lokaltrafik, fjärrbussar och pendlarparkeringen utökar kapaciteten för busstrafik i regionen, vilket är en fördel med stadsdelens läge nära Campus Roslagen, Sportcentrum, handelsplatser och natur samtidigt som det kan göra kommunikations- och pendlarläget ännu bättre för invånare i den nya stadsdelen.

Stora delar av området ägs idag av en hyresförvaltande aktör som långsiktigt vill utveckla, bygga och förvalta en stor del av både de planerade bostäderna och samhällsfastigheterna i området.

Byggstart av den grundläggande infrastrukturen kan ske tidigast under år 2023 och första inflyttning beräknas kunna ske under 2026. Området är indelat i etapper där utvecklingen planeras starta i området söder om Drottning Kristinas väg.

– Att bygga en ny stadsdel innebär en lång resa. Med antagandet av planprogrammet har vi nått en milstolpe och har nu väldigt bra förutsättningar för den fortsatta utvecklingen, säger planarkitekt Christofer Rosengren.

Klicka här för att läsa mer om hela projektet.

Varför skriver vi det här?

Mål och budget 2021-2023.

Målområde 6: Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.