Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samråd – kvarteret Kungsängsliljan och utökad skolverksamhet

22 februari 2021

Detaljplanen för kvarteret Kungsängsliljan, inom stadsbyggnadsprojektet Övre Bryggårdsgärdet, är ute på samråd för att alla ska kunnat ta del av planförslaget gällande den utökade skolverksamheten samt lämna synpunkter och förslag.

Digitalt samrådsmöte tisdag den 23 februari 

Samrådet pågår under perioden 10 februari - 12 mars 2021 och ett digitalt samrådsmöte hålls tisdag den 23 februari kl. 17:00 – 19:00. Under mötet har du möjlighet att få reda på mer om detaljplanen gällande den utökade skolverksamheten för upp till 860 elever samt lämna dina åsikter, förslag och synpunkter.

Talare under samrådsmötet:

  • Annie Rämsell, projektledare Övre Bryggårdsgärdet
  • Carolina Sahlén, projektledare Hållbarhet
  • Christofer Rosengren, planarkitekt

Klicka här för att komma till det digitala samrådet.

Du kan se och ställa frågor under direktsändningen via Teams på din dator, surfplatta eller telefon.
Observera: Teams fungerar inte i browsern Safari. Om du har en Appledator, iPad eller en iPhone behöver du ladda ned Teams-appen.

Agenda

Under mötet berättar Annie Rämsell, projektledare Övre Bryggårdsgärdet, och Carolina Sahlén, projektledare Hållbarhet, övergripande om Övre Bryggårdsgärdet och vilka kvalitéer som är viktiga i projektet och stadsutvecklingen samt hur detaljplanen är en del av den utvecklingen.

Planarkitekt Christofer Rosengren berättar om själva detaljplanen och dess innehåll, om vad som har utretts och varför planen är utformad på det sätt som den är. Därefter är det öppet för allmänheten att ställa frågor.

– Norrtälje växer så att det knakar och när staden växer ökar också behovet av nya skolplatser för våra elever. Vi planerar därför just nu för kommunens största grundskola i ett centralt läge i Norrtälje stad och vi vill ha dina synpunkter, så att vi kan bygga en så bra skola och stad som möjligt, säger planarkitekt Christofer Rosengren. Eftersom det just är en skola vi planerar önskar vi särskilt att våra yngre invånare via sina vårdnadshavare får vara med och tycka till om den, så vi uppmuntrar alla föräldrar att ansluta till samrådsmötet.

Skolan är en del av det större stadsbyggnadsprojektet Övre Bryggårdsgärdet, som är en viktig del av det växande Norrtälje.

Eventuella åsikter, förslag och synpunkter på planförslaget ska vara kommunen tillhanda senast den 12 mars 2021 och skickas till:

Kommunstyrelsen
Box 800
761 28 Norrtälje

eller

plan@norrtalje.se.

Detaljplan och samrådshandlingar för Kungsängsliljan 1 samt del av fastigheten Tälje 2:195 med flera

Om du inte kan ta del av handlingarna på webbplatsen tar du kontakt med kommunens kontaktcenter, telefon 0176-710 00 eller e-post kontaktcenter@norrtalje.se, för att få handlingarna skickade till dig.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utöka skolverksamheten inom fastigheterna Kungsängsliljan 1 samt del av Tälje 2:195 för upp till 860 elever. Syftet med planen är även att möjliggöra att gator kan anläggas, gång- och cykeltrafiken utvecklas, att befintlig park bevaras, att säkerställa att dag- och skyfallsvatten kan omhändertas inom planområdet samt att säkerställa platsens lämplighet för sitt ändamål avseende närheten till farligt godsled, högspänningsledning och förekomsten av markföroreningar.

Klicka här för att läsa mer samt ta del av samrådshandlingar.

Varför skriver vi det här?

Mål och budget 2021-2023.

Målområde 7, sida 16: Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.