Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tre högstadieskolor går över till distansundervisning

13 januari 2021

Från och med torsdag 14/1 går högstadieeleverna på Roslagsskolan, Svanberga skola och Hallsta skola över till växelvis distans- och fjärrundervisning för resten av vårterminen.

ung tjej med hörlurar pluggar i kök

Alla kommunala skolor med högstadieelever har fått i uppdrag att göra riskanalyser och beskriva vilka åtgärder man vidtagit och vilka problem man har med trängsel, med anledning av risker för coronasmitta.

Tre av skolorna, Roslagsskolan, Svanberga skola och Hallsta skola, har meddelat att de har problem med trängsel och därför har barn- och skolnämndens ordförande fattat beslut om att de ska övergå till växelvis fjärr- och distansundervisning från och med torsdag den 14 januari och under resten av terminen för årskurs 7-9 på dessa skolor.

– Det viktiga nu är att vi kan minska trängseln i och kring skolorna och därmed minska risken för smittspridning. Det här blir tufft för både eleverna och skolorna, men i det här läget har vi inget annat val. Skolorna har visat att de har vidtagit alla åtgärder de kan men det har inte haft tillräcklig effekt. Trängselproblem uppstår ändå, det är svårt att göra något åt trängsel i klassrum utan att minska antalet elever på plats på skolan, säger Robert Beronius (L), ordförande i barn- och skolnämnden.

Beslutet har fattats på brådskande delegation och bygger på Förordning om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta (2020:115) som har kompletterats med nya paragrafer som trädde i kraft måndagen den 11/1. Förändringarna innebär att skolan kan tillämpa växelvis undervisning för högstadieeleverna på grund av trängsel i skollokalerna eller på grund av trängsel i kollektivtrafiken.

För att kunna göra detta krävs att alla andra rimliga åtgärder vidtagits för att minska trängseln och att de inte haft tillräcklig effekt.

Skolorna får själva besluta om hur de ska organisera den växelvisa distans- och fjärrundervisningen för sina elever. Roslagsskolan, Svanbergaskolan och Hallsta skola har valt tre olika lösningar för sina elever.

  • På Roslagsskolan kommer alla årskurser ha halvklass som kommer vara varannan vecka på skolan och varannan vecka på distans.
  • På Svanberga skola kommer årskurserna 7-9 att turas om att vara på distans var tredje vecka.
  • På Hallsta skola kommer niorna att gå i skolan hela tiden medan sjuorna och åttorna går i halvklass på olika veckodagar.

– Min förhoppning är att vi kan häva beslutet och återgå till närundervisning innan terminens slut, men det beror på hur smittspridningen i samhället förändras. Det får bli en positiv överraskning om vi kan göra det, säger Robert Beronius (L).

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.