Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Våga se och våga prata när en medmänniska mår dåligt

10 september 2020

Psykisk ohälsa är i dag en av våra vanligaste folkhälsosjukdomar. I och med coronapandemin kan vi också känna oss mer ensamma och isolerade.

Två kvinnor som sitter på en bänk och pratar allvarsamt med varandra.

— Därför är det extra viktigt att belysa frågor som rör vårt mående och vår psykiska hälsa i samband med den internationella suicidpreventiva dagen som infaller i dag, torsdag 10 september. Det är en dag som lanserats av Världshälsoorganisationen, WHO, för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan, säger Sofie Ahlholm, folkhälsostrateg i Norrtälje kommun.

Viktigt våga vara medmänniska

— Alla har vi rätt att må bra. Men ibland är vi med om saker i livet som påverkar oss på olika sätt och då inte alltid positivt. Därför är det naturligt att vi i vissa perioder inte mår så bra, fortsätter Sofie Ahlholm.

— Då är det extra viktigt att vi agerar som medmänniskor och ser varann, visar att vi bryr oss och visar omtanke om varandra – inte minst nu i coronatider. Det är viktigt att veta att du inte är ensam, det finns alltid hjälp och stöd att få om du så behöver, både på det medmänskliga och professionella planet, säger Sofie Ahlholm.

I Norrtälje kommun pågår ett arbete för att ta fram en lokal handlingsplan för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och om det suicidpreventiva nätverk som finns i kommunen. Hur vi i kommunen arbetar med att förebygga psykisk ohälsa kan du läsa längre ned.

Som anhörig kan du behöva råd och stöd

Du som är anhörig och hjälper någon i din familj, en vän eller någon annan närstående kan också behöva råd och stöd.
— Du ska veta att du inte är ensam om att behöva stöd i din roll som anhörig. Många äldre anhöriga har hört av sig till vår mottagningsenhet och känner sig ensamma, inte minst nu i coronatider, säger Ann-Marie Mattson, anhörigstödsamordnare, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

— De samtalsgrupper vi startade tidigare har vi tyvärr fått ställa in under coronapandemin. Men ta gärna kontakt med mig för ett samtal Jag kan också förmedla kontakter till utförare av vård och omsorg i kommunen, olika organisationer eller till biståndshandläggare om du har ett behov av någon stödinsats, fortsätter Ann-Marie Mattsson.

Våga se och våga prata – ta gärna kontakt med skolans elevhälsoteam

Elevhälsan och alla som arbetar inom skolan har som uppdrag att stötta och hjälpa sina elever att nå sina mål, både de pedagogiska och personliga.

— Vi ska främst arbeta förebyggande och främjande. Det innebär att vi försöker arbeta så mycket vi kan redan innan något går snett och försöker stärka det som redan fungerar bra. Bland annat har vi utbildat alla inom centrala barn- och elevhälsan i suicidprevention. Det innebär att de som har utbildats snabbare ska kunna upptäcka och veta hur man tar hand om elever som är suicidnära, säger Malin Hagström, kurator inom elevhälsan, årskurs F – 6, i Norrtälje kommun.

— Det är viktigt att vi vuxna som befinner oss i barnens och de ungas närhet vågar se och bekräfta barnet och den unga, både när barnet och den unga är positiv eller glad, men minst lika viktigt är det att bekräfta barn och unga som känner sig nere. Det är naturligt att vara ledsen när ens husdjur har dött eller när man får hjärtat krossat av sin första kärlek. Under coronapandemin är det också naturligt att en del barn varit oroliga för att deras mor- och farföräldrar ska bli sjuka, fortsätter Malin Hagström.

— Att kontinuerligt prata om psykisk hälsa och hjälpa till att uppmärksamma när det dåliga måendet övergår i psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom, kan i vissa fall vara det som är avgörande för att ett barn ska få rätt vård i tid. När du ser någon som känner sig nere, så betyder det inte att du är den som måste hjälpa personen att må bättre.

— Det finns alltid professionell hjälp att få – så ta en första kontakt med elevhälsoteamet vid din skola. Vid hälsosamtalen som regelbundet förs i skolorna är det också viktigt att våga ta chansen att verkligen berätta hur man som elev mår. Ingen behöver och ska inte vara ensam med sina tankar och känslor, säger Malin Hagström.

Kontaktuppgifter och länkar för att läsa mer

 • Ta gärna kontakt med elevhälsan genom din skolas lokala elevhälsoteam som du hittar på respektive skola.
  Hitta grundskolor
 • Du kan också kontakta elevhälsans Stödlinje, 0176 – 28 34 41 klockan 07.30 – 18.00 alla vardagar. Stödlinjen är öppen för både elev och förälder och som elev kan du få prata med en skolsköterska eller kurator via e-tjänst.
  Kontakta elevhälsan
 • Ta gärna kontakt med kommunens anhörigstödsamordnare.
  Webbsida om anhörigstödsamordnare
  E-post anhorigstod@norrtalje.se eller telefon 0176 – 746 74.
 • Du kan också få stöd genom föreningen Mind för psykisk hälsa.
  Minds webbplats
  Här hittar du telefonnummer till Äldrelinjen om du är äldre, ensam och orolig, Föräldrastödslinjen är för dig som är orolig för ditt eller någon annans barn och här finns också telefonnummer och chatt till Självmordslinjen.
  Äldrelinjen, 020 – 22 22 33, vardagar 08.00 – 19.00 och helger 10.00 – 16.00.
  Föräldralinjen, 020 . 85 20 00, vardagar 10.00 – 15.00 samt torsdagar också 19.00 – 21.00.
  Självmordslinjen, 90 101.
 • Du kan alltid ringa 1177 och få råd och stöd av en erfaren sjuksköterska.
  Du kan också kontakta din vårdcentral, oavsett ålder, om du mår psykiskt dåligt. Vårdcentralen har tillgång till professionellt samtalsstöd eller kan remittera dig vidare.
 • Psykiatrin i Norrtälje har en Råd och stöd-telefon som alla är välkomna att ringa till, 0176-326 483. Öppet mellan 13.00 – 21.00 vardagar och mellan 10.00 – 20.00 helger.

Stort fokus på att främja psykisk hälsa

Kommunen har ett suicidpreventivt nätverk som regelbundet träffas. I nätverket ingår olika professioner och aktörer som möter både barn, unga, vuxna och seniorer i sitt dagliga arbete.

Läs mer om nätverket

I Norrtälje pågår ett utvecklingsarbete i bred samverkan mellan flera verksamheter inom kommunen och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje i syfte att främja psykisk hälsa. Att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa är en av de stora samhällsutmaningarna. Norrtälje kommun och Kommunförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje medverkar som en av tre pilotkommuner i Region Stockholms arbete med Strategi för välbefinnande och hälsa.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.