Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska högarna blir landets största marina reservat

9 september 2020

Svenska högarna är en ögrupp i Norrtälje kommun. Efter ett nyligen taget beslut av Länsstyrelsen i Stockholm* utökas den skyddade ytan från cirka 3000 hektar till 61 000 hektar.

Flock av ejderhanar, gudingar, flygande över havet

Omkring 4-5 mil öster om Norrtälje kommuns kustlinje ligger öarna vid Svenska högarna. Här lever idag viktiga sjöfågelkolonier och i närområdet finns även Östersjöns största bestånd av gråsäl. Även under vattenytan finns ett riktigt marint djurliv, med bland annat blåmusselrev och algbälten. Efter beslut av Stockholms länsstyrelse utökas reservatets område till cirka 61 000 hektar och blir med det Sveriges största marina reservat.

– Reservatet ger ett skydd för de arter som finns här, nu och i framtiden. En stor betydelse är också storleken på reservatet, eftersom det i regel skapar ett bättre skydd genom att det bevarar en stor sammanhängande variation i habitat och arter, säger Frida Skagerberg, kommunekolog.

Syftet med reservat är att skydda den biologiska mångfalden och stärka ekosystemet. Det innebär bland annat att människor inte får gå iland på vissa öar för att inte störa djurliv eller att båt- och fiskeförbud på vissa platser för att förbättra gäddbestånd och känslig bottenvegetation.

– Det finns många åtgärder man kan göra själv för att skydda haven, som till exempel att äta miljömärkt fisk, minska sin klimatpåverkan, använda mindre gifter överlag och aldrig släppa ut dem i naturen, brunnar eller avlopp. Tvätta bilen i biltvätt och se över ditt avlopp. Har du båt så bottenmåla den inte, se till så att du har en modern båtmotor och släpp aldrig ut ditt toalettavfall i havet. Äger du mark kan du anlägga våtmarker och skyddszoner mot vattendrag eller kanske restaurera din strandäng så att gäddorna får en blå bård att leka i på våren. Vi kan också alla hjälpa till att rapportera vilka arter vi ser i och över vattenytan på artportalen, det är ett kul sätt att lära sig mer och också se vilka arter som finns där i favoritviken.

*Rättelse: Tidigare stod det att Regeringen fattade beslut om att utöka reservatets yta från 3000 hektar till 61000 hektar. Men utökningen beslutade av Länsstyrelsen i Stockholm.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.