Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nytt kommunalt bolag för VA och renhållning

1 september 2020

Norrtälje kommuns renhållningsverksamhet och vatten- och avloppsverksamhet läggs i ett nytt kommunalt bolag, det beslutade kommunfullmäktige på måndagen.

– Att bedriva VA- och renhållningsverksamheten i bolagsform kommer ge oss bättre möjlighet till styrning och uppföljning jämfört med förvaltningsform och därför tycker jag att det är bra att vi fattat det här beslutet, säger Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande.

Tjänsterna kan upplevas tydligare

Driften av kommunens VA-anläggning bedrevs från 2002 till 2018 i entreprenadform. Sedan avtalet avslutades har driften återgått till kommunens förvaltning sedan första januari 2019. I samband med det fick förvaltningen i uppdrag att utreda hur driften av både VA-anläggning och avfallshantering kan skötas mest effektivt. Resultatet är att kommunfullmäktige nu beslutat att kommunen bildar ett nytt kommunalt aktiebolag där båda verksamheterna ska drivas tillsammans.

– Ur ett invånarperspektiv kan dessutom ett bolag som ansvarar för kundens samlade ärenden för både VA och renhållning även upplevas som tydligare och enklare att ha att göra med, säger Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande.

Norrtälje kommun växer och VA-verksamheten har expanderat kraftigt, och kommer fortsätta göra det, både på grund av nya bostäder åt en växande befolkning, och på grund av utbyggnad till befintlig bebyggelse. Samtidigt ställs alltfler krav på kommunernas VA-verksamhet, såväl för miljö som för informationssäkerhet och trygghet i leveranser. Det behövs längre planeringshorisonter och kraftfullare beställarorganisationer för att klara investeringsbehovet.

– Genom att bedriva verksamheterna i bolagsform kommer vi både kunna förstärka, stabilisera och utveckla VA-verksamheten, något vi behöver i vår snabbt växande kommun, säger Tommy Lundqvist (C), ordförande i teknik- och klimatnämnden.

Fastighetsägare har ofta både renhållning och VA

VA och renhållningen är i och för sig två skilda verksamheter, men det finns en del likheter. Båda är taxefinansierade verksamheter med kunden, alltså invånaren, i centrum. Dessutom är fastighetsägare med VA-tjänster i stort sett också alltid kund till renhållningen. Kommunens VA-avdelning och renhållningsavdelning har redan idag ett gemensamt kundhanteringssystem och de kommunala avloppsreningsverken tar även emot slam från enskilda avlopp som töms av renhållningsavdelningen.

– De här båda verksamheterna har så många delar gemensamt så att driva dem tillsammans i ett kommunalt bolag kommer ge oss flera synergier. Dessutom tror jag det kommer göra det enklare att behålla och rekrytera välutbildade och kompetenta medarbetare, säger Tommy Lundqvist (C), ordförande i teknik- och klimatnämnden.

– Det här kommer bli en så kallad verksamhetsövergång vilket innebär att alla våra medarbetare erbjuds att följa med till det nya bolaget på oförändrade anställningsvillkor. De har också rätt att tillgodoräkna sig sin anställningstid och intjänad semester. Det gör att den dagliga verksamheten inte riskerar att påverkas, säger Charlotta Tillbom, tf kommundirektör.

Taxor påverkas inte

De taxor som VA-kunder och renhållningskunder har kommer inte påverkas av att verksamheten sköts i ett aktiebolag i stället för i förvaltningen. Målsättningen är att det nya bolaget ska vara i drift från och med den 1 mars 2021.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.