Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Norrtäljemodellen säkrar skyddsutrustning till vård och omsorg

7 maj 2020

Tillgången på skyddsutrustning till samtliga vård- och omsorgsverksamheter i Norrtälje kommun är säkrad tack vare samverkan mellan Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON), Tiohundra AB och Norrtälje kommun.

Press.

På bild Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare på Tiohundra, Maria Johansson, tf förbundsdirektör, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Peter Graf, vd Tiohundra AB och Raz State, ansvarig för samordningen av  skyddsmaterialförsörjningen, KSON.

All personal inom vård och omsorg som kommer i kontakt med misstänkta eller konstaterade covid-19-smittade patienter eller brukare behöver tillgång till korrekt skyddsutrustning för att skydda både sig själva och andra brukare och patienter mot smitta.

– Det är av största vikt att alla som arbetar inom vården och omsorgen känner sig trygga, vet hur de ska agera och skyddas mot att smittas i sitt arbete. Därför har det varit av högsta prioritet för oss att säkerställa tillgången till nödvändig skyddsutrustning för alla vård- och omsorgsverksamheter i kommunen, säger Maria Johansson, tf förbundsdirektör, KSON.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje ansvarar för en sammanhållen vård och omsorg och har under coronapandemin tagit initiativ till en förstärkt samverkan med vård- och omsorgsutförare i Norrtälje för att säkerställa tillgången till god vård och omsorg.

Nu är tillgången av nödvändig skyddsutrustning säkrad, som ett komplement till respektive utförares eget ansvar för inköp av skyddsutrustning.

– Tiohundra AB har fått i uppdrag av KSON att upprätta en central operativ lagerfunktion för Norrtälje sjukhus samt för övriga sjukvårds- och omsorgsverksamheter i kommunen. Tillsammans med Norrtälje kommun planerar vi för bland annat logistiken kring transporten av skyddsmaterial till utförarna, säger Raz State, ansvarig för samordningen av skyddsmaterialförsörjningen, KSON.

– Tack vare Tiohundras redan uppbyggda och välfungerande organisation för materielförsörjning kan vi nu, genom god samverkan med Region Stockholms särskilda sjukvårdsledning, säkerställa att alla vård- och omsorgsutförare har tillgång till nödvändig skyddsutrustning. Det är av största vikt för att vi ska kunna fortsätta att framgångsrikt begränsa smittspridningen i kommunen, säger Peter Graf, VD för Tiohundra AB.

– Det här är ett utmärkt exempel på vår unika Norrtäljemodell, där vi genom vår samverkan kring skyddsmaterial verkligen kan göra en betydelsefull skillnad för både kommunens invånare och medarbetare inom vården och omsorgen, säger Maria Johansson, tf förbundsdirektör, KSON.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.