Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Norrtälje pilotkommun i arbetet för psykisk hälsa

28 maj 2020

Psykisk ohälsa är en av de stora samhällsutmaningarna, likaså i Norrtälje kommun.  Sedan hösten 2019 pågår ett gemensamt arbete mellan Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) och Norrtälje kommun.

Hand i hand

Tillsammans ska en handlingsplan för att främja psykisk hälsa i kommunen tas fram. Norrtälje har nu blivit en av tre pilotkommuner i Region Stockholms långsiktiga arbete för att främja psykisk hälsa och välbefinnande i Stockholmsregionen.

– Norrtälje är en av de kommuner som tidigt visade intresse att vara med som pilotkommun efter vår förfrågan till Stockholms alla kommuner. Vi såg att Norrtälje kommit långt i viljan och engagemanget att arbeta i bred samverkan med att ta fram en lokal och långsiktig handlingsplan. Dessutom såg vi en gemensam enighet hos politiken, både i direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och i Kommunstyrelsen att vara med som pilotkommun. Tillsammans med de två andra pilotkommunerna, Haninge och Upplands Väsby, kommer vi i vårt gemensamma arbete att identifiera framgångsfaktorer och ta fram gemensamma arbetssätt för att främja psykisk hälsa och välbefinnande i respektive kommun och för hela regionen, säger Fredrik Lindencrona, projektledare, Region Stockholm. 

Det gemensamma arbetet som Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och Norrtälje kommun startat - Tillsammans för psykisk hälsa - pågår under hela året. I mitten av juni presenteras den första delen av arbetet för politiken, en kartläggning som identifierar inom vilka områden ett fortsatt gemensamt arbete är viktigt för att främja hälsa och motverka ohälsa.

– Det är glädjande att se det engagemang och den energi som finns hos alla som är involverade i vårt gemensamma arbete i Norrtälje. Att vi nu också är en av regionens pilotkommuner ger oss ytterligare kraft och stöd i vårt arbete, säger Camilla Gustavsson, utvecklingschef, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och ordförande i den gemensamma styrgrupp som leder arbetet.

– Tillsammans med Region Stockholm har vi nu startat arbetet som pilotkommun. Det innebär att vi bland annat diskuterar och utbyter erfarenheter med andra kommuner och med aktörer inom psykisk hälsa i England i frågor som rör psykisk hälsa kopplat till centrala områden som livs- och boendemiljö,  utbildningsmiljö och arbetsliv. Vi är med och bidrar i regionens arbete för att identifiera framgångsfaktorer och bra arbetssätt för att främja psykisk hälsa och välbefinnande. Samtidigt får vi ett bra stöd från regionen i vårt gemensamma arbete för att främja psykisk hälsa i vår egen kommun, säger Marita Bertilsson, avdelningschef, Norrtälje kommun.

Om Region Stockholms strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande

  • Målet med Region Stockholms övergripande strategiska arbete är att i samarbete med kommuner, civilsamhälle och näringsliv stärka psykisk hälsa och välbefinnande som en strategisk fråga för Stockholmsregionens utveckling, i linje med RUFS 2050 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) och Agenda 2030 (FN:s globala hållbarhetsmål).
  • Pilotkommunerna och Region Stockholm arbetar tillsammans för att utveckla den
    övergripande regionala strategin.
  • Pilotkommunernas eget utvecklingsarbete får stöd av erfarenheter och kompetens från olika delar av regionen, nationellt och internationellt för att stärka det lokala utvecklingsarbetet för att främja psykisk hälsa och välbefinnande.
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.