Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Norrtälje kommuns myndighetsutövning får toppbetyg av näringslivet

22 april 2020

I NKI-undersökningen om hur företagen såg på myndighetsutövningen i kommunerna 2019 får Norrtälje kommun ett NKI på 74, vilket ligger över snittet i både Stockholmsregionen och resten av landet. NKI för bygglov ligger långt över regionssnittet.

Ander Olander (C), Bino Drummond (M), Robert Beronius (L), Göte Vaara (KD).

Anders Olander (C) , Bino Drummond (M), Robert Beronius (L) och Göte Vaara (KD)

– Det är mycket glädjande att våra prioriteringar och satsningar på det här området ger effekt. Vi har till exempel inrättat ett näringslivsråd och en regelförenklingskommission för att kommunen ska bli bättre i arbetet med företagen. För oss i Allians för Norrtälje kommun är det här ett prioriterat område där vi fortsätter att satsa, säger Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande.

Norrtälje kommun ligger över både regionssnittet och rikssnittet i Stockholm Business Regions (SBA) och Sveriges kommuner och Regioners (SKR) Nöjd-Kund-Index-undersökning (NKI) bland företag, med ett NKI på 74. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad företagen tycker om den kommunala myndighetsutövningen. Studien bygger på en enkät till företagare som haft minst ett myndighetsärende med sin kommun under 2019.

– Företagen i kommunen är de som skapar jobb som ger möjlighet till skatteintäkter så att vi har möjlighet att erbjuda en bra kommunal service. Därför är det bra att företagen tycker att vi sköter vår uppgift, säger Anders Olander (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

– Det senaste året har vi jobbat aktivt med att förbättra hur vi som kommun kan ge ännu bättre förutsättningar för våra företag, och vi ser att det ger resultat. Framförallt är det glädjande att kommunen får allt högre omdömen inom områden som bemötande, effektivitet information och tillgänglighet. Det ger nämligen en bra grund för att fortsätta höja företagsklimatet i vår kommun, säger Robert Beronius (L), kommunalråd.

– Utan ett starkt näringsliv i kommunen kan vi inte utföra våra viktiga uppgifter inom skola och omsorg. Därför är det bra att vi får så goda omdömen från våra lokala företagare, och inte minst att vi ökar resultaten på flera områden, säger Göte Vaara (KD), gruppledare.

Kommunen har de tre senaste åren legat på ett NKI på 72, men ökar nu till ett NKI på 74. Det gör att kommunen placerar sig på en tiondeplats i Region Stockholm och en 85-plats bland alla de kommuner i landet som deltar.

– Vi har hela tiden vetat att detta är ett långsiktigt arbete och vi har jobbat hårt med det här under flera år, så det är kul att vi nu ser vi resultat. Nu har vi även en renodlad näringslivsenhet som kan fokusera ännu mer på näringslivsfrågorna, säger Benjamin Råd Vaher, näringslivschef.

Högst NKI och störst ökning står brandskydd, serveringstillstånd och bygglov för. När det gäller bygglov har Norrtälje kommun höjt värdet i sju år i sträck och ligger nu i topp i Region Stockholm, och har även en av de snabbaste bygglovshandläggningarna i landet.

– Det är extra roligt att vi fortsätter öka på bygglov eftersom många kommuner i landet har problem med just bygglovhandläggning. Det ser vi inte minst på att så många kommuner vill komma och besöka vår bygglovavdelning för att se hur vi arbetar, säger Benjamin Råd Vaher.

Årets NKI-undersökning gäller avslutade företagsärenden under 2019 inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelser, miljö-och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Inom områdena har företagen fått bedöma kommunens service utifrån sex olika servicefaktorer: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

För mer information kontakta
Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande, bino.drummond@norrtalje.se, 073-852 70 68
Anders Olander (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, anders.olander@norrtalje.se, 073-558 23 87
Robert Beronius (L), kommunalråd, robert.beronius@norrtalje.se, 070-100 08 13
Göte Vaara (KD), gruppledare, gote.vaara@norrtalje.se, 076-428 19 02
Benjamin Råd Vaher, näringslivschef, benjamin.rad-vaher@norrtalje.se, 073-558 23 58

Varför skriver vi det här?

Mål och budget 2020-2022.

Sida 11, målområde 3: Norrtälje kommun ska ha en innovativ
och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånaren först.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.