Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Minskat antal ledamöter i fullmäktige och nämnder

1 april 2020

För att minimera smittspridning av coronaviruset och värna utsatta riskgrupper, men samtidigt upprätthålla kommunens demokratiska processer, har alla politiska partierna i kommunfullmäktige kommit överens om att minska bemanning och närvaro i nämnder och fullmäktige.

Eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar social distansering under den pågående pandemin kommer bemanningen vid nämndssammanträden och fullmäktige i Norrtälje kommun att minskas. Enligt överenskommelsen, som alla partier står bakom, ska balansen mellan den styrande Alliansen (bestående av M, C, L och KD) och oppositionen (S, SD, MP, V och ROOP) vidhållas, samtidigt som alla skall minimera närvaro av ledamöter och ersättare på alla sammanträden under rådande förhållanden.

Kommunfullmäktige

För att kommunfullmäktige ska vara beslutsfört krävs 31 mandat. Enligt överenskommelsen ska dessa fördelas enligt följande, ordinarie antal mandat inom parentes:
Socialdemokraterna: 7 (16)

Moderaterna: 7 (14)

Sverigedemokraterna: 5 (10)

Centerpartiet: 3 (6)

Liberalerna: 3 (5)

Miljöpartiet: 2 (3)

Vänsterpartiet: 2 (3)

Roslagens oberoende pari: 1 (2)

Kristdemokraterna: 1 (2)

Nämnder

För nämnderna krävs nio tjänstgörande för att nämnden ska vara beslutsför enligt kommunens reglemente. Även här säger överenskommelsen att maktbalansen mellan den styrande Alliansen och oppositionen upprätthålls. Det innebär fem ledamöter från Alliansen, två från Socialdemokraterna, en från Sverigedemokraterna och en från valsamverkansgruppen Miljöpartiet/Vänsterpartiet/Roslagens oberoende parti. I Val- och demokratinämnden, som inte är proportionerligt tillsatt, gäller att endast tjänstgörande deltar i sammanträden, men i övrigt inga restriktioner.

Deltagande på distans

De ledamöter och ersättare som inte närvarar ska erbjudas möjlighet att delta på distans (gäller ej vid sekretess) via till exempel telefon eller video. Upprop kommer genomföras för deltagare på distans vid mötets öppnande och avslutande. Ledamot och ersättare som deltar på distans har yttranderätt men inte rösträtt.

Överenskommelse gäller tillsvidare och så länge Folkhälsomyndighetens rekommendation om social distansering kvarstår. Beslut om minskad bemanning ska omprövas i slutet av varje månad, med start april 2020.

Alla gruppledare i kommunfullmäktige står bakom överenskommelsen.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.