Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

God vård ska säkerställas i samband med covid-19

3 april 2020

Det råder stor uppslutning bland vård- och omsorgsutförare i Norrtälje kommun för att säkra en god vård och omsorg för kommuninvånarna.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON), vårdbolaget Tiohundra AB samt övriga privata utförare av vård och omsorg i Norrtälje, gör en gemensam kraftsamling för att invånarna ska få en god vård och omsorg under pågående smittspridning av coronaviruset.

– Tiohundra har uppdraget att samordna arbetet tillsammans med vård- och omsorgsutförarna i kommunen. Det råder en stark vilja och ett stort engagemang bland alla involverade för att kunna anpassa verksamheter och samarbeta i den svåra situation vi nu befinner oss i, säger tf. förbundsdirektör Maria Johansson, KSON.

Konkret innebär det att personalresurser kommer att omfördelas mellan vård- och omsorgsutförarna. Syftet är att kunna ge största möjliga kvalitet i vården och omsorgen, då den pågående coronapandemin innebär en ökad belastning på akutsjukvården som nu måste vårda fler patienter. Invånarna ska få akut och nödvändig vård och omsorg samtidigt som smittspridningen av coronaviruset ska begränsas.   

För att de svårast sjuka ska få tillgång till akutsjukvårdens resurser, kommer övriga vård- och omsorgsverksamheter att gå in och bidra med bemanning i olika verksamheter. Bland annat kommer Citiklinken att bemanna ett mobilt team med läkare och sjuksköterska eller undersköterska. De mobila teamen kan göra vårdbesök i hemmet för till exempel provtagning eller återbesök som annars skulle ha skett på Norrtälje sjukhus. En särskild mottagning för patienter med luftvägsbesvär som vårdbolaget Tiohundras primärvård har startat, kommer också delvis bemannas av Prosalus AB.

– För att det ska finnas lediga platser på sjukhuset arbetar vi nu för att se till att patienter som är utskrivningsklara ska kunna gå hem samma dag. Men om patienterna är i fortsatt behov av vård och omsorg i det egna hemmet eller inom annan verksamhet säkerställer vi det, säger Frida Herman, avdelningschef bistånd, KSON.  

I dagsläget pågår en rekrytering av extrapersonal till alla utförare av vård- och omsorg inom Norrtälje kommun för att säkra att det finns personal i viktiga samhällsfunktioner.

Läs mer om rekryteringen för extrapersonal här

Bakgrund

Förändringarna som nu genomförs utgår från ett nytt regelverk från Region Stockholm, ”Styrande regelverk för patientflöden mellan vårdgivare och kommunal vårdverksamhet under pågående smittspridning av covid-19.” Det innehåller allmänna riktlinjer för hälso- och sjukvården och omsorgen; bland annat för att kunna öka kapaciteten att vårda sjuka patienter i hemmet. Det innehåller också en vägledning för att kunna göra medicinska prioriteringar, liksom att kunna öka kapaciteten för att vårda patienter vid verksamheter utanför akutsjukhuset. KSON har förtydligat regelverket så att det är anpassat till Norrtälje kommuns lokala förutsättningar.

För mer information, kontakta:

  • Maria Johansson, tf. förbundsdirektör, KSON, 0176-715 17
  • Frida Herman, avdelningschef biståndsavdelningen KSON, 0176- 714 77
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.