Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Norrtälje kommuns stödpaket till lokalt näringsliv

18 mars 2020

För att underlätta för Norrtälje kommuns viktiga och livskraftiga lokala företag förbereds nu en rad åtgärder för att möjliggöra förstärkt likviditet genom bland annat förlängda betaltider.

Norrtäljes kommunhus i solsken bakom vajande flaggor

Coronavirusets framfart får potentiellt stora konsekvenser för ekonomin och det lokala näringslivet. Kommunen kommer därför att införa ett antal näringslivsfrämjande åtgärder för att underlätta för företagen i det aktuella läget. Det handlar framförallt om att möjliggöra förstärkt likviditet där kommunen har möjlighet, men även om att lätta på regelverk där så är möjligt.

– Det är av yttersta vikt att de livskraftiga företag som finns i kommunen ska kunna fortleva. För att kunna underlätta för våra företag i tider där kassaflöde är av yttersta vikt kommer Norrtälje kommun därför att vara generösa och flexibla när det gäller betalningar till kommunen, trots att vi inte alls har samma möjligheter som regeringen att erbjuda krediter och liknande, säger Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande.

Näringsfrämjande åtgärder som kommer vidtas omedelbart

 • Vi förlänger betalningstider på avgifter inom barnomsorg, fritids, VA, sophantering, tillstånd och tillsyn inom serveringstillstånd, livsmedelskontroll, miljö- och hälsa, brandstillsyn till 90 dagar, samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka.
 • Vi förlänger betalningstider på hyror i kommunägda lokaler till 90 dagar.
 • Inriktning att korta ned betaltider till leverantörer till 20 dagar.

Näringsfrämjande åtgärder som vidtas för att frigöra tid hos företagen, kommer att beslutas i närtid

 • Vi förlänger tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
 • Vi skjuter på tillsynsbesök som inte är kritiska.
 • Vi prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Vi tar en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Vi säkerställer tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.

Åtgärder/inriktningar som vidtas för att stärka restauranger, detaljhandel, caféer och dylik verksamhet

 • Kommunens riktlinjer möjliggör att restaurangerna kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan).
 • Möjliggöra större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar.
 • Fördubbling av avgiftsfri parkeringstid på kommunala parkeringar.
 • Information om handel mm på kommunens informationstavlor.
 • Avbokningsavgifter för kommunala lokaler utgår, till exempel sporthallar.

​Klicka här för att läsa mer information om vad som gäller för företag i coronakrisen samt här för att komma till kommunens företagsakut

För mer information kontakta:
​Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande, bino.drummond@norrtalje.se, 0176-717 52

Lars Lindberger, presschef, lars.lindberger@norrtalje.se, 073-962 36 95

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.