Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Landsbygds- och skärgårdsrådet i extramöte

26 mars 2020

Kommunen har tät dialog med olika grupper under det rådande coronaläget. Ett exempel på det är det extra möte som arrangerades den 23 mars då landsbygdsrådet och skärgårdsrådet fick lyfta sina akuta frågor.

Grön äng med moln

Råden är sammansatta av representanter från föreningar och organisationer från hela kommunen och har till uppgift att skapa bästa möjliga förutsättningar för boende och företagande på landsbygd och i skärgård, som en prioriterad satsning från kommunens politiska ledning. Vid rådets möten har deltagarna möjlighet att framföra synpunkter och önskemål till kommunledningen för att skapa bästa möjliga levnadsförhållanden i delar av kommunen med lägre tillgänglighet.

"Viktigt att få information"

Under måndagens extrainsatta telefonmöte låg fokus på hur landsbygd och skärgård påverkas av den aktuella utvecklingen, samt på vilka åtgärder som kommunen kan vidta för att underlätta företags- och vardagsliv på landsbygden och i skärgården i samband med coronakrisen.

– En extraordinär situation som den vi har nu kan medföra särskilda behov för den som bor på öar eller på landsbygden, säger Landsbygdsrådets ordförande Anders Olander (C). Det är viktigt att vi får information om hela kommunens behov för att kunna sätta in bästa möjliga åtgärder – både för att på kort sikt hantera coronakrisen och för att uppfylla vårt mål om att skapa Sveriges mest företagsvänliga och populära landsbygds- och skärgårdskommun.

Mötet gav rådets medlemmar närmare information om bland annat vilken organisation och vilka resurser kommunen har i krislägen, vilka åtgärder som har genomförts och vad invånare och företagare har rätt att förvänta sig av kommunen.

Tidig flytt till fritidsboenden

Under mötet framkom att det i både skärgård och landsbygd märks att många, framför allt äldre, flyttar in i sina fritidsboenden ovanligt tidigt denna säsong. Det upplevs positivt, men det framfördes önskemål att kommunen tar höjd för ett möjligt ökat vårdbehov samt säkerställer hur äldre på landsbygd och öar nås bäst.

– För företag som har det extra tufft nu finns det självklart fördelar med att fler flyttar ut till sina fritidsboenden redan nu i mars och april. Samtidigt skapar det en stor osäkerhet och oförutsägbarhet kring konsekvenserna för kapaciteten i vår vård och omsorg i det krisläge som vi nu rustar oss för med anledning av corona. De konsekvenserna måste vi ta på allvar, säger Anders Olander.

Lanseringen av Norrtälje hjälper, som ska samordna stödjande resurser i kommunen, ses som en positiv tillgång för information och stöd. Invånare och företagare också har möjlighet att de kan få senaste nytt via sms genom norrtalje.se/meddelanden.

Nästa möte för råden sker i början av maj 2020, då också utvärdering av insatta resurser sker.

För mer information kontakta:

Torkel Andersson, utvecklingsstrateg: torkel.andersson@norrtalje.se, 0176-711 68

Anders Olander (C), kommunalråd och ordförande i Landsbygdsrådet: anders.olander@norrtalje.se , 0176-746 42

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.