Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunanställda ställer om till coronainsatser

30 mars 2020

Coronapandemin skapar nya behov bland kommunens invånare, i gränslandet av kommunens ordinarie ansvar. Samtidigt tyngs kommunens kärnverksamhet inom skola, vård och omsorg av en större arbetsbelastning under nya omständigheter. Därför kommer vissa tjänstemän nu få nya arbetsuppgifter med anledning av coronakrisen.

Norrtälje kommunhus med en person i mörk kappa som närma sig entrén.

– Nu mer än någonsin måste fokus ligga på vårt kommunala kärnuppdrag. Det handlar om att få skola, förskola, vård och omsorg att fungera även i en utmanande tid. Men också om att tillhandahålla service till invånare som i samband med coronakrisen befinner sig i en utsatt situation, för att de inte kan lämna sina hem, säger Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande.

För att kunna förstärka organisationen inför nya och ökade behov i coronakrisens spår ställer Norrtälje kommun nu om i de ordinarie arbetsuppgifterna för vissa tjänstemän. Den pågående spridningen av coronaviruset gör att vissa ordinarie arbetsuppgifter kan prioriteras ned under en tid. Initiativet stöds av alla partier som är representerade i kommunfullmäktige.

– Vi vill alla att Norrtälje kommun ska komma ur den här krisen så snabbt och så bra som möjligt, därför är det väldigt positivt att alla partier i kommunfullmäktige ställer sig bakom de här omställningarna av vår verksamhet, säger Bino Drummond.

Omställningen omfattar fyra förstärkningar av kommunens arbete för att upprätthålla en god service och omsorg för alla invånare, inklusive dem som i normalfallet inte omfattas av särskilda insatser från kommunens sida.

Följande åtgärder genomförs:

 1. Inventering av vård- och omsorgskompetenser av befintlig personal
  Vi inventerar våra handläggares, strategers och administratörers kompetenser och erfarenheter för att se vilka tjänstemän som tillfälligt kan gå in och förstärka bemanningen inom skola, vård och omsorg.

 2. Coronavolontärer utses
  En resurspool med tio coronavolontärer från den kommunala förvaltningen skapas. Det ska kunna möjliggöra hjälpinsatser från kommunens sida för uppdrag som faller utanför den ordinarie kommunala omsorgen, men där de frivilligorganisationer som engageras via initiativet Norrtälje hjälper inte kan bidra.

 3. Rekrytering av korttidspersonal
  En rekryteringskampanj för att hitta personer som vid behov, med kort varsel, kan gå in och arbeta inom olika kommunala verksamheter i ett än mer ansträngt läge eller vid personalbortfall har lanserats.

 4. Rekrytering av vård- och omsorgspersonal
  En särskild rekryteringskampanj har lanserats för att identifiera vård- och omsorgsutbildad personal som kan möta det ökande personalbehovet inom vård och omsorg i Norrtälje kommun den kommande tiden.

Rekryteringskampanjerna startades fredagen den 27 mars.

– Som arbetsgivare behöver vi ha förmågan att ställa om till nya omständigheter. Genom att omprioritera bland vissa av våra ordinarie uppgifter, kan vi möjliggöra den nya typ av insatser som coronakrisen kräver, säger Charlotta Tillbom, tf kommundirektör. Dessutom går vi ut med två rekryteringskampanjer för att mobilisera nya krafter som kan och vill bidra med en insats under en period.

Varför skriver vi det här?

Mål och budget 2020-2022.
Sida 12, målområde 5: Norrtälje kommun ska vara en trygg och
säker kommun – i både vardag och kris.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.