Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Inga garantier till kunder med omsorgsinsatser som tillfälligt vistas i Norrtälje kommun

27 mars 2020

Kunder med tillfällig vistelse inom Norrtälje kommun kan inte garanteras omsorgsinsatser. Detta på grund av mycket hög risk för smittspridning av Coronaviruset och att personalbrist inom vård och omsorg uppstår som en följd av det. Kunder med tillfälliga vistelser i exempelvis fritidshus i Norrtälje, men som är folkbokförda i annan kommun, kommer därför inte att kunna garanteras omsorgsinsatser, meddelar Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON).

I takt med att våren och flera långhelger närmar sig har antalet ansökningar till KSON från andra kommuner om omsorgsinsatser för kunder som tillfälligt vistas inom Norrtälje kommun ökat. KSON:s ordförande, Olle Reichenberg (M), har därför beslutat att omsorgsinsatser till befintliga kunder i Norrtälje kommer att prioriteras framöver. Reichenberg vädjar nu till Sveriges kommuner att respektera denna begränsning.

– Detta beslut är helt nödvändigt för att säkerställa att invånarna i Norrtälje får det stöd och den omsorg de behöver. Vi välkomnar tillfälliga besökare, som exempelvis fritidsboende, men vi uppmanar samtidigt till förståelse för vår prioritering. En jämförelsevis hög andel av befolkningen i Norrtälje tillhör riskgruppen för Coronaviruset, säger Olle Reichenberg (M).

Folkhälsomyndigheten uppmanar allmänheten att tänka igenom sina inrikesresor, som en åtgärd för att förhindra smittspridning i landet. Den som är sjuk ska inte resa alls.

– I det här allvarliga läget har varje individ att också bedöma de risker det kan medföra om man befinner sig på annat ställe än sin hemkommun, säger Maria Johansson, tf. förbundsdirektör.

Åtgärden är en av flera som Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje vidtagit sista veckan, för att göra nödvändiga anpassningar i sin verksamhet, i takt med att region Stockholm fattar nya inriktningsbeslut för hälso- och sjukvården i Stockholms regionen och Folkhälsomyndigheten ger nya rekommendationer för att minska takten på smittspridning och begränsa dess utbredning i landet. Prioriteringar av insatser inom omsorgen är ett beslut som tagits.

Ett pågående initiativ är att tillsammans med Norrtälje kommun och vårdbolaget Tiohundra AB inventera kompetens av hälso- och sjukvård samt administrativ personal. Som en beredskap på att det kan uppstå stort personalbortfall i Norrtälje inom samhällsviktiga funktioner. Intresseanmälningar från frivilliga som vill vara en extra resurs är ett annat initiativ som Norrtälje kommun och vårdbolaget Tiohundra AB tagit.

Kontaktuppgifter

Olle Reichenberg 
ordförande direktionen Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
Tel: 073- 807 00 10

Maria Johansson
tf. förbundsdirektör
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
Tel: 073 - 962 34 27

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.